પાલક માતા પિતા યોજના અને પાલક માતા પિતા યોજના ફોર્મ ઓનલાઈન | palak mata pita yojana gujarat online form

Noble Gujarat March 24, 2021
  પાલક માતા પિતા યોજના અને પાલક માતા પિતા યોજના ફોર્મ | Palak mata pita yojana gujarat online form પાલક માતા પિતા યોજના ( Palak mata pita yo...Read More

મોબાઇલ ચોરી થઈ ગયો અથવા ફોન ખોવાઈ જાય તો શું કરવું | mobile kho gaya hai ya mobile chori ho gaya hai kya karen | Mobile lost

Noble Gujarat March 21, 2021
  જો મોબાઇલ ચોરી થઈ ગયો હોય અથવા ફોન ખોવાઈ જાય તો શું કરવું |  mobile kho gaya hai ya mobile chori ho gaya hai kya karen| Mobile lost     આજ...Read More

નિરાધાર અને અનાથ બાળકો માટે અનાથ આશ્રમ, શિશુ ગૃહો,બાળ સંરક્ષણ ગૃહ, ઓબ્ઝર્વેશન હોમ, orphanage for destitute and orphan children

Noble Gujarat March 20, 2021
નિરાધાર અને અનાથ બાળકો માટે અનાથ આશ્રમ(Anath Ashram), શિશુ ગૃહો,બાળ સંરક્ષણ ગૃહ, ઓબ્ઝર્વેશન હોમ,  orphanage for destitute and orphan childre...Read More

વિકલાંગ પેન્શન યોજના ફોર્મ અને સંત સુરદાસ યોજના | viklang pension yojana 2021 and sant surdas yojana in gujarat

Noble Gujarat March 08, 2021
 વિકલાંગ પેન્શન યોજના ફોર્મ અને સંત સુરદાસ યોજના |  viklang pension yojana 2022 and sant surdas yojana in gujarat તીવ્ર વિકલાંગતા ધરાવતી વ્ય...Read More

વિકલાંગ કલ્યાણ યોજના | વિકલાંગ યોજના | Viklang Yojna Gujarat 2021

Noble Gujarat March 08, 2021
વિકલાંગ કલ્યાણ યોજના | વિકલાંગ યોજના | V iklang Yojna Gujarat વિકલાંગ કલ્યાણ યોજનામાં વ્યક્તિઓને એસ.ટી. બસમાં મફત મુસાફરી કરવાની વિકલાંગ માટ...Read More
Powered by Blogger.