વિદેશમાં અભ્યાસ અર્થે નાણાકીય લોન । videsh abhyas loan sahay form gujarat

Noble Gujarat May 13, 2021
 વિદેશમાં અભ્યાસ અર્થે નાણાકીય લોન । videsh abhyas loan sahay form gujarat વિદ્યાર્થીઓને વિદેશમાં શિક્ષણ અને ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે વિદેશમાં અભ્યા...Read More

સરકારી ફોર્મ અને સરકારી યોજના ફોર્મ । જરુરિ ફોર્મ । વિવિધ ફોર્મ

Noble Gujarat May 05, 2021
 સરકારી ફોર્મ અને સરકારી યોજના ફોર્મ । જરુરિ ફોર્મ । વિવિધ ફોર્મ  સરકારી ની વિવિધ યોજના માટેના સરકારી યોજના ફોર્મ અને જરુરિ ફોર્મ તથા વિવિધ ...Read More

વેક્સિન રજીસ્ટ્રેશન । કોરોના વેક્સિન । કોરોના મહામારી

Noble Gujarat April 27, 2021
વેક્સિન રજીસ્ટ્રેશન । કોરોના વેક્સિન । કોરોના મહામારી કોરોના મહામારી માં કોરોના વાયરસ થી બચવા કોરોના વેક્સિન આપવા માટે નુ વેક્સિન રજીસ્ટ્રેશ...Read More

ગૌતમ બુદ્ધના વિચારો અને ગૌતમ બુદ્ધ સુવિચાર । બુદ્ધ અને તેમનો ધમ્મ

Noble Gujarat April 25, 2021
 ગૌતમ બુદ્ધના વિચારો અને ગૌતમ બુદ્ધ સુવિચાર । બુદ્ધ અને તેમનો ધમ્મ  જીવનમાં ઉતારવા લાયક ગૌતમ બુદ્ધ ના વિચારો , ગૌતમ બુદ્ધ સુવિચાર અને ગૌતમ બ...Read More

ગૌતમ બુદ્ધ વિશે માહિતી અને તેમનો ધમ્મ ઉપદેશ

Noble Gujarat April 25, 2021
 ગૌતમ બુદ્ધ વિશે માહિતી અને તેમનો ધમ્મ ઉપદેશ સિદ્ધાર્થ ગૌતમ બુદ્ધ વિશે માહિતી અને તેમનો ધમ્મ ઉપદેશ અને ગૌતમ બુદ્ધનુ જીવન વિશેની માહિતી બુદ્ધ...Read More

ગૌતમ બુદ્ધનુ જીવન અને ગૌતમ બુદ્ધ વિશેની પ્રશ્નો તર માહિતી

Noble Gujarat April 25, 2021
ગૌતમ બુદ્ધનુ જીવન અને ગૌતમ બુદ્ધ વિશેની પ્રશ્નો તર માહિતી  ગૌતમ બુદ્ધનુ જીવન, ગૌતમ બુદ્ધ નગર અને ગૌતમ બુદ્ધ વિશેની પ્રશ્નો તર માહિતી બુદ્ધ અ...Read More

બુદ્ધ અને તેમનો ધમ્મ | બુદ્ધ ધર્મ । ગૌતમ બુદ્ધના ઉપદેશ

Noble Gujarat April 25, 2021
બુદ્ધ અને તેમનો ધમ્મ | બુદ્ધ ધર્મ । ગૌતમ બુદ્ધનુ જીવન અને ગૌતમ બુદ્ધના ઉપદેશ બુદ્ધ અને તેમનો ધમ્મ પુસ્તકના લેખક ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર છે. જે...Read More

જમીન માપણી અરજી અને જમીન રેકોર્ડ જોવા માટે | jamin mapani gujarat

Noble Gujarat April 15, 2021
 જમીન માપણી અરજી અને જમીન રેકોર્ડ જોવા માટે ઓનલાઈન અરજી | jamin mapani gujarat  ઘરે બેઠા ઓનલાઈન જમીન રેકોર્ડ જોવા માટે જમીન માપણી અરજી ( jam...Read More

કોરોના લક્ષણો અને કોરોના વિશે માહિતી, કોવિડ -19 । korona | Corona lakshan

Noble Gujarat April 12, 2021
કોરોના લક્ષણો અને કોરોના વિશે માહિતી,  કોવિડ -19  । korona, corona lakshan  | Corona News   આરોગ્ય સિસ્ટમની શીથીલતા ને લીધે, કોવિડ -19(covid...Read More

બાગાયત વિભાગની બાગાયતી યોજનાઓ અને સબસીડી માટે ની અરજીઓ | Bagayat sahay yojana gujarat

Noble Gujarat April 12, 2021
 બાગાયત વિભાગની બાગાયતી યોજનાઓ અને સબસીડી માટે ની અરજીઓ | bagayat sahay yojana gujarat ✤ ખેડુત જાહેર જોગ સંદેશ બાગાયતી યોજનાઓ, સબસીડી યોજના ...Read More

આવાસ યોજના ફોર્મ । આવાસ યોજના ની માહિતી | Awas yojana form gujarat

Noble Gujarat April 09, 2021
 આવાસ યોજના ફોર્મ । આવાસ યોજના ની માહિતી । ડૉ.આંબેડકર આવાસ યોજના | Awas yojana form gujarat ઘર બનાવા માટે આવાસ યોજના જેમા આવાસ યોજના ફોર્મ અ...Read More

દિવ્યાંગ સહાય યોજના | દિવ્યાંગ સાધન સહાય યોજના | divyang sadhan sahay

Noble Gujarat April 05, 2021
  દિવ્યાંગ સહાય યોજના | દિવ્યાંગ સાધન સહાય યોજના | દિવ્યાંગોને સહાય | divyang sadhan sahay ✤ દિવ્યાંગ સહાય યોજના (divyang sadhan sahay yoja...Read More

પાલક માતા પિતા યોજના અને પાલક માતા પિતા યોજના ફોર્મ ઓનલાઈન | palak mata pita yojana gujarat online form

Noble Gujarat March 24, 2021
  પાલક માતા પિતા યોજના અને પાલક માતા પિતા યોજના ફોર્મ | Palak mata pita yojana gujarat online form પાલક માતા પિતા યોજના ( Palak mata pita yo...Read More

મોબાઇલ ચોરી થઈ ગયો અથવા ફોન ખોવાઈ જાય તો શું કરવું | mobile kho gaya hai ya mobile chori ho gaya hai kya karen | Mobile lost

Noble Gujarat March 21, 2021
  જો મોબાઇલ ચોરી થઈ ગયો હોય અથવા ફોન ખોવાઈ જાય તો શું કરવું |  mobile kho gaya hai ya mobile chori ho gaya hai kya karen| Mobile lost     આજ...Read More

નિરાધાર અને અનાથ બાળકો માટે અનાથ આશ્રમ, શિશુ ગૃહો,બાળ સંરક્ષણ ગૃહ, ઓબ્ઝર્વેશન હોમ, orphanage for destitute and orphan children

Noble Gujarat March 20, 2021
નિરાધાર અને અનાથ બાળકો માટે અનાથ આશ્રમ(Anath Ashram), શિશુ ગૃહો,બાળ સંરક્ષણ ગૃહ, ઓબ્ઝર્વેશન હોમ,  orphanage for destitute and orphan childre...Read More

વિકલાંગ પેન્શન યોજના ફોર્મ અને સંત સુરદાસ યોજના | viklang pension yojana 2021 and sant surdas yojana in gujarat

Noble Gujarat March 08, 2021
 વિકલાંગ પેન્શન યોજના ફોર્મ અને સંત સુરદાસ યોજના |  viklang pension yojana 2022 and sant surdas yojana in gujarat તીવ્ર વિકલાંગતા ધરાવતી વ્ય...Read More

વિકલાંગ કલ્યાણ યોજના | વિકલાંગ યોજના | Viklang Yojna Gujarat 2021

Noble Gujarat March 08, 2021
વિકલાંગ કલ્યાણ યોજના | વિકલાંગ યોજના | V iklang Yojna Gujarat વિકલાંગ કલ્યાણ યોજનામાં વ્યક્તિઓને એસ.ટી. બસમાં મફત મુસાફરી કરવાની વિકલાંગ માટ...Read More
Powered by Blogger.