ઓનલાઇન ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ એપ્લિકેશન ફોર્મ ભરવા માટેની પુર્ણ માહિતી.

How to Apply Driving License Online:

ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ:

રસ્તાઓ પર ટુ-વ્હીલર અથવા ફોર વ્હીલરને કાયદેસર રીતે ચલાવવા માટે, ભારતીય ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ ફરજિયાત છે. જો કે, હમણાં જ કાયમી ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ મેળવી શકાતું નથી. તેના માટે એક અલગ પ્રક્રિયા છે.

એક વ્યક્તિ જે ભારતમાં કોઈપણ પ્રકારનાં મોટર વાહન ચલાવવાની ઇચ્છા રાખે છે, તેણે પહેલા પોતાનો શીખનારનું લાઇસન્સ (Learners Licence) મેળવવું પડશે. શીખવા માટે Learners Licence આપવામાં આવે છે. જારી કરનારના લાઇસન્સના એક મહિના પછી, વ્યક્તિએ આરટીઓ ઓથોરિટીની સામે પરીક્ષણ માટે હાજર થવું પડે છે, જે યોગ્ય પરીક્ષા લેશે, તે જાહેર કરશે કે તેણે પરીક્ષા પાસ કરી છે કે નહીં. ડ્રાઇવિંગ પરીક્ષા પાસ કર્યા બાદ ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ આપવામા આવ છે.
Online Driving License Application

ઓનલાઇન ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ માટે તમારી અરજી સબમિટ કરવાની પ્રક્રિયા(Driving License online apply in Gujarat):

તમે મોબાઇલ ફોનથી પણ ઓનલાઇન ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ માટેની તમારી અરજી સબમિટ કરી શકો છો. તમારે ફક્ત માર્ગ પરિવહન અને હાઇવે મંત્રાલયની "sarathi" વેબસાઇટની મુલાકાત લેવાની છે અને નીચે આપેલા પગલાંને અનુસરો.


શીખનારનું લાઇસન્સ( Learners Licence) મેળવવા 5 પ્રક્રિયાને અનુસરે છે
      1. એપ્લિકેશન વિગતો ભરો.(Fill Application details. )
      2. દસ્તાવેજો અપલોડ કરો.(Upload Documents)
      3. ફોટો અને સહી અપલોડ કરો.(Upload Photo and Signature.)
      4. LL(Learners Licence) ટેસ્ટ સ્લોટ બુકિંગ.(LL Test Slot Booking.)
      5. ફી ચુકવણી.(Payment of Fee)


પ્રથમ જુઓ, તમારા ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ એપ્લિકેશન ફોર્મ કેવી રીતે સબમિટ કરવું(Driving License online apply in Gujarat):

 • માર્ગ પરિવહન અને હાઇવે મંત્રાલયની પરિવહન વેબસાઇટ  https://parivahan.gov.in/parivahan/  ની મુલાકાત લો.
 •  "સારથી(sarathi)" વિકલ્પ પસંદ કરો.
sarathi Driving Licence

> ત્યાર બાદ આગલું પેજ ખુલ છે.

> તમારું રાજ્યનું નામ પસંદ કરો.

 • ત્યાર બાદ આગલું પેજ ખુલ છે.
 •  તમારી ડાબી બાજુ, તમે "Driving Licence"  વિકલ્પો જોશો.
 •   “Apply Online” વિકલ્પ પસંદ કરો અને ડ્રોપ ડાઉનમાંથી "New Learners Licence" પસંદ કરો.
Driving Licence online

 • "New Learners Licence" વિકલ્પ પસંદ કરો.
 • ત્યાર બાદ આગલું પેજ ખુલ છે.
 •   બધી વિગતો વાંચો અને "Continue" બટનને ક્લિક કરો.
Driving Licence online
 • ત્યાર બાદ આગલું પેજ ખુલ છે.
 •  "Submit" બટન પસંદ કરો
 • ત્યાર બાદ આગલું પેજ ખુલ છે.
 •  બધી વિગતો ભરો.
 •  લાલ * વિગતો ભરવી ફરજિયાત છે.
              * રાજ્ય
              * આરટીઓ કચેરી
              * અરજદારનું નામ
              * સંબંધ (પિતા / માતા / પતિ / વાલીનું નામ)
              * રેકોર્ડ્સ મુજબનું સંપૂર્ણ નામ (કોઈપણ આઈડી કાર્ડ, આધારકાર્ડ, LC, મતદાર ઓળખકાર્ડ                             પરનું નામ)
              * લિંગ
              * જન્મ તારીખ
              * જન્મનો દેશ
              * લાયકાત
              * મોબાઇલ નંબર
              * હાલનું સરનામું
              * કાયમી સરનામુ
 • વાહનોનો વર્ગ પસંદ કરો.
            > ગિયર વિના મોટર સાયકલ (MCWOG)
            > ગિયર સાથે મોટર સાયકલ (એમસીડબ્લ્યુજી) {બાઇક, સ્કૂટર, એક્ટિવા ,, ગિયર સાથેના અન્ય 2         વ્હીલર}
           >  MLV-NT (MLV) {કાર, અન્ય 4 વ્હીલર}
           >  MLV -3 વ્હીલર NT (3 W-NT)
           >  MLV- ટ્રેક્ટર
           >  અમાન્ય કેરેજ વાહન.
           >  રોડ રોલર.
           > અન્ય.

      તમારે જે વાહાન માટે લાઇસન્સ મેળવવાનું હોય તે  પસંદ કરો અને   => દબાવો.

 • તમે ભરેલી બધી વિગતો ફરીથી તપાસી લ્યો કોઇ ભુલ તો નથી ને અને ત્યાર બાદ "Submit" બટનને ક્લિક કરો.

Driving Licence form

 • ફોર્મ Submit કર્યા બાદ તમારા એપ્લિકેશન નંબરની પ્રિન્ટ ખુલ્લશે. 
 • તમારા મોબાઇલ ફોનમાં પ્રિન્ટ કોપી સાચવો.


Learners Licence એપ્લિકેશન ફોર્મ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ ભર્યા બાદની પ્રક્રિયા.(Driving License online apply in Gujarat)
 1.   દસ્તાવેજો અપલોડ કરો(Driving License online apply in Gujarat).
 2.   ફોટો અને સહી અપલોડ કરો(Driving License online apply in Gujarat).
 3.   LL. ટેસ્ટ સ્લોટ બુકિંગ.( Computer પરીક્ષા માટે)(Driving License online apply in Gujarat)
 4.   ફીની ચુકવણી (Driving License online apply in Gujarat)
Powered by Blogger.