આધારકાર્ડ માટે જરૂરી દસ્તાવેજો(Documents required for Aadhaar card)

આધાર કાર્ડ સુધારવા માટે અને નવા આધારકાર્ડ માટે જરૂરી પુરાવા 
જો કોઈ વ્યક્તિ નવા આધારકાર્ડ માટે નામ નોંધાવવા માંગે છે, તો તેણે / UIDAI ની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર ઓનલાઇન ઉપલબ્ધ ફોર્મ ભરવાનું રહેશે અને પછી તેને UIDAI દ્વારા અધિકૃત આધાર નોંધણી કેન્દ્રોમાંથી કોઈને સબમિટ કરવું પડશે. એટલું જ નહીં, તેણે તે ફોર્મ કેટલાક સહાયક દસ્તાવેજોની સ્વ-પ્રમાણિત નકલો સાથે જોડવું આવશ્યક છે જે અરજદારની સજ્જ વિગતોની આધાર ચકાસણી માટે જરૂરી છે. આ દસ્તાવેજો મૂળભૂત રીતે ચાર કેટેગરીમાં પેટા-વિભાજિત છે. જ્યારે તમે નવા આધાર કાર્ડ માટે અરજી કરો છો અથવા જ્યારે તમે તમારા હાલના કાર્ડમાં કોઈ ફેરફાર કરવા માંગો છો ત્યારે આ દસ્તાવેજો આવશ્યક રહેશે. આધાર કાર્ડ માટે જરૂરી દસ્તાવેજો આપેલ પગલાંને અનુસરો:
Documents required for Aadhaar card


નવા આધારકાર્ડ માટે અરજી કરવા માટે Please Click Here

✤ આધારકાર્ડ માટે જરૂરી દસ્તાવેજોની સૂચિ:

Aadhar card Document:
 • ઓળખ પુરાવાઓની સૂચિ
 • સરનામાં પુરાવાઓની સૂચિ
 • જન્મ પુરાવાની તારીખની સૂચિ
 • સંબંધોના પુરાવા
બાળ / સગીરો માટે આધારકાર્ડ માટે જરૂરી દસ્તાવેજો:

ઓળખ પુરાવાઓની સૂચિ - નવા આધારકાર્ડ માટે જરૂરી દસ્તાવેજો:

તમે સમર્થન આપતા કોઈપણ દસ્તાવેજોને યુઆઇડીએઆઇ દ્વારા ઓળખ પુરાવા તરીકે સ્વીકારવામાં આવશે:

 • પાસપોર્ટ.
 • પાનકાર્ડ.
 • કાં તો રાશન અથવા પીડીએસ ફોટો કાર્ડ.
 • મતદાર ઓળખકાર્ડ.
 • અરજદારનું ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ.
 • ભારત સરકાર દ્વારા જારી કરાયેલ ફોટો ઓળખકાર્ડ.
 • પીએસયુ(PSU) દ્વારા જારી કરાયેલા સર્વિસ ફોટો આઈડી કાર્ડ્સ.
 • NREGSનું જોબ કાર્ડ
 • પાછલા 3 મહિનાનું વીજળીનું બિલ.
 • પાણીનું બિલ 3 મહિનાથી વધુ જૂનું ન હોય ત્યાં સુધી.
 • પાછલા ત્રણ મહિનાનું 'ટેલિફોન સંબંધિત લેન્ડલાઇન બિલ.
 • છેલ્લા 3 મહિનાનો પ્રોપર્ટી ટેક્સ દર્શાવતી રસીદ
 • છેલ્લા ત્રણ મહિના ’ક્રેડિટ કાર્ડનું નિવેદન.
 • વીમા પૉલિસી.
 • લેટરહેડ પર બેંક દ્વારા સહી કરેલા ફોટા અને એક પત્ર.
 • રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ દ્વારા જારી કરાયેલ કંપનીના લેટરહેડ પર સરનામાં અને ફોટો સાથે સહીવાળા પત્ર.
 • તેમના લેટરહેડ પર એક જાણીતા શૈક્ષણિક એન્ટરપ્રાઇઝ દ્વારા જારી કરેલા સરનામાં સાથે ફોટો અને સહી કરેલ પત્ર.
 • ફોટો ઓળખ કે જે માન્યતા પ્રાપ્ત શૈક્ષણિક સંસ્થા દ્વારા જારી કરવામાં આવે છે.
 • શસ્ત્રોનું લાઇસન્સ.
 • ફોટો બેંક એટીએમ કાર્ડ.
 • ફોટો ક્રેડિટ કાર્ડ.
 • પેન્શનરનું ફોટો કાર્ડ.
 • ફ્રીડમ ફાઇટરનું ફોટો કાર્ડ.
 • કિસાનની ફોટો પાસબુક.
 • સીજીએચએસનું ફોટો કાર્ડ.
 • લગ્નનું પ્રમાણપત્ર
 • અરજદારના લગ્નના પુરાવા સાથેનો દસ્તાવેજ, લગ્ન રજિસ્ટ્રારે મૂળરૂપે જારી કર્યો હતો.
 • કાયદાકીય રૂપે માન્ય નામ બદલવાનું પ્રમાણપત્ર.
 • ECHS ફોટો કાર્ડ.
 • અરજદારનું સરનામું કાર્ડ જેમાં નામ અને ફોટો બંને હોય તે મૂળ પોસ્ટ્સ વિભાગ દ્વારા જારી કરાયેલું છે.
 • MP,MLA, ગેઝેટેડ ઓફિસર અથવા તહેસિલદાર દ્વારા જારી કરાયેલ યોગ્ય લેટરહેડ પર અરજદારનો ફોટો ધરાવતો ઓળખ પ્રમાણપત્ર.
 •  અપંગ તબીબી પ્રમાણપત્ર અથવા અપંગતા ઓળખ કાર્ડ કે જે રાજ્ય સરકાર, UT સરકાર અથવા આવા કોઈપણ વહીવટ દ્વારા જારી કરવામાં આવે છે.

✤ જન્મ પુરાવાની તારીખની સૂચિ - આધાર માટે જરૂરી દસ્તાવેજો:

આધારકાર્ડ નોંધણી માટે કામ કરનાર અરજદારની જન્મ તારીખ પુરાવા સાથેના દસ્તાવેજો નીચે મુજબ છે:

 • જન્મ પ્રમાણપત્ર
 • પ્રમાણપત્ર અથવા SSLC બુક.
 • અરજદારનો પાસપોર્ટ
 • તેમના લેટરહેડ પર જન્મ તારીખનું પ્રમાણપત્ર જે તે કાં તો તેહિલ્સદાર અથવા ગેઝેટેડ અધિકારી દ્વારા જારી કરવામાં આવે છે.
 • પાનકાર્ડ.
 • જન્મ તારીખનું પ્રમાણપત્ર જે ગ્રુપ એ ગેઝેટેડ અધિકારી દ્વારા લેટરહેડ પર આપવામાં આવે છે.
 • કોઈપણ સરકારી બોર્ડ અથવા યુનિવર્સિટી દ્વારા આપવામાં આવેલી માર્કશીટ.
 • સરકારી ફોટો આઈડી કાર્ડ અથવા ફોટો ઓળખ પુરાવા અથવા પીએસયુ દ્વારા આઈડી કાર્ડ આપવામાં આવ્યું જેમાં ડીઓબી છે.
 • પેન્શન ચુકવણી હુકમ (કેન્દ્ર અથવા રાજ્ય)
 • કેન્દ્ર સરકાર આરોગ્ય સેવા યોજના ફોટો કાર્ડ અથવા ભૂતપૂર્વ સૈનિકો ફાળો આપનાર આરોગ્ય યોજના ફોટો ઓળખ કાર્ડ.

✤ આધાર નોંધણી માટે જરૂરી રિલેશનશિપ દસ્તાવેજોના પુરાવા:

આધારકાર્ડ નોંધણી માટેના પરિવારના વડા સાથે અરજદારના સંબંધની ખાતરી કરવા માટે જરૂરી દસ્તાવેજોની સૂચિ નીચે મુજબ છે:

 • PDS કાર્ડ.
 • મનરેગાનું જોબકાર્ડ.
 • રાજ્ય સરકાર, સીજીએચએસ(CGHS), ઇસીએચએસ(ECHS) અને ઇએસઆઈસી(ESIC) દ્વારા જારી કરાયેલ તબીબી કાર્ડ.
 • આર્મીનું કેન્ટીન કાર્ડ.
 • પેન્શન કાર્ડ.
 • અરજદારનો પાસપોર્ટ
 • કોઈપણ કેન્દ્ર અથવા રાજ્ય સરકાર દ્વારા જારી કરાયેલ કોઈપણ કુટુંબ ઉમેદવારી દસ્તાવેજ.
 • જન્મ / મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના રજિસ્ટ્રાર અથવા કોઈપણ સ્થાનિક સરકારના જન્મ પ્રમાણપત્ર.
આધારકાર્ડની સફળ રજૂઆત માટે દરેક કેટેગરીમાંથી કોઈપણ એક દસ્તાવેજ ફોર્મ સાથે જોડાયેલ હોવો જરૂરી છે.

✤ સરનામાંનો પુરાવો:

તમે સરનામાં પુરાવા તરીકે આ દસ્તાવેજોમાંથી કોઈ એક સબમિટ કરી શકો છો:

 • પાસપોર્ટ.
 • બેંક સ્ટેટમેન્ટ અથવા પાસબુક.
 • પોસ્ટ ઓફિસ અથવા પાસબુકનું એકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટ.
 • રેશનકાર્ડ.
 • મતદાર આઈડી.
 • ગાડી ચલાવવાની પરવાનગી.
 • સરકાર. ફોટો આઈડી કાર્ડ્સ અથવા પીએસયુ ઇશ્યૂ કરેલા સર્વિસ ફોટો ઓળખ કાર્ડ.
 • વીજળી બિલ (3 મહિનાથી વધુ જૂનું નથી).
 • પાણીનું બિલ (3 મહિનાથી વધુ જૂનું નથી).
 • ટેલિફોન લેન્ડલાઇન બિલ (3 મહિનાથી વધુ જૂનું નથી).
 • પ્રોપર્ટી ટેક્સ રસીદ (1 વર્ષથી વધુ જૂની હોવી જોઈએ નહીં).
 • ક્રેડિટ કાર્ડ નિવેદન (3 મહિનાથી વધુ જૂનું નથી).
 • ગેસ કનેક્શન બિલ (3 મહિનાથી વધુ જૂનું નથી).
 • બેંકના લેટરહેડ પરના ફોટો સાથે સહી કરેલા પત્ર.
 • રજિસ્ટર્ડ કંપનીના લેટરહેડ પર ફોટો સાથે સહી કરેલા પત્ર.
 • માન્યતાવાળી શૈક્ષણિક સંસ્થાના લેટરહેડ પર ફોટો સાથે સહી કરેલ પત્ર.
 • મનરેગા જોબ કાર્ડ.
 • આર્મ્સ લાઇસન્સ.
 • પેન્શનરનું કાર્ડ
 • ફ્રીડમ ફાઇટર કાર્ડ.
 • કિસન પાસબુક.
 • નોંધાયેલ વેચાણ / ભાડું / લીઝ કરાર.
 • લેટરહેડ પર સાંસદ અથવા ધારાસભ્ય અથવા ગેઝેટેડ અથવા તહેસિલદાર દ્વારા અપાયેલા ફોટા સાથેનું સરનામુંનું પ્રમાણપત્ર
 • સરનામુંનું પ્રમાણપત્ર ગામ પંચાયતના વડા દ્વારા અથવા તેના સમકક્ષ સત્તા દ્વારા આપવામાં આવે છે (ગ્રામીણ વિસ્તારો માટે)
 • આવકવેરા આકારણીનો હુકમ.
 • વાહન નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર
 • સીજીએચએસ / ઇસીએચએસ કાર્ડ.
 • પોસ્ટ્સ વિભાગ દ્વારા જારી કરાયેલ ફોટા સાથેનું સરનામું કાર્ડ.
 • રાજ્ય સરકાર દ્વારા ઇશ્યુ કરાયેલ ફોટો સાથેની જાતિ અને ઘરનું પ્રમાણપત્ર
 • વિકલાંગતા આઈડી કાર્ડ / વિકલાંગ તબીબી પ્રમાણપત્ર સંબંધિત રાજ્ય અથવા યુ.ટી. સરકારો અથવા વહીવટ દ્વારા જારી કરવામાં આવે છે.
 • વીમા પૉલિસી.
 • જીવનસાથીનો પાસપોર્ટ
 • માતાપિતાનો પાસપોર્ટ (સગીર કિસ્સામાં)
 • સરકાર દ્વારા લગતું સરનામું ઇશ્યૂ કરાયેલ લગ્નનું પ્રમાણપત્ર

✤ જન્મ તારીખનો પુરાવો:

 આમાંથી કોઈપણ દસ્તાવેજો જન્મ તારીખના પુરાવા તરીકે સબમિટ કરો:

 • જન્મ પ્રમાણપત્ર.
 • પાસપોર્ટ.
 • પાન.
 • SSLC પ્રમાણપત્ર અથવા બુક.
 • આધાર કાર્ડમાં સરનામાં બદલવા માટે જરૂરી દસ્તાવેજો તે જ છે જે નોંધણી સમયે નિવાસના પુરાવા માટે જરૂરી છે. તમે તમારા આધારમાં રહેણાંક સરનામું અપડેટ કરવા માટે કોઈપણ સાબિતીનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

✤ બાળકો માટે આધારકાર્ડ માટે જરૂરી દસ્તાવેજો:

બાળકો માટે આધારકાર્ડ આપવા માટે જરૂરી દસ્તાવેજોની સૂચિ સામાન્ય અરજદાર માટે સમાન છે. જો કે, માતાપિતામાંથી એકએ બાળકના આધારકાર્ડ મેળવવા માટે સામાન્ય અરજદારો દ્વારા જરૂરી દસ્તાવેજો ઉપરાંત તેમની આધાર કોપિ આકપવી પડશે. ઉપરાંત, 5 વર્ષથી નીચેના બાળકોએ તેમનો બાયોમેટ્રિક ડેટા સબમિટ કરવો જરૂરી નથી. તે ફક્ત ત્યારે જ જરૂરી છે જ્યારે તેઓ 5 વર્ષની વય પ્રાપ્ત કરે. તે પછી જ્યારે તેમનો બાયમેટ્રિક ડેટા લેવામાં આવે છે. બાળકો માટે આધાર કાર્ડ નોંધણી માટે નીચેના દસ્તાવેજો આવશ્યક છે.
 • નિવાસનો પુરાવો.
 • ઓળખનો પુરાવો.
 • જન્મ પ્રમાણપત્ર.
 • માતાપિતામાંના કોઈપણનો આધાર.

ઓળખ પુરાવા તરીકે સ્વીકૃત દસ્તાવેજો નીચે આપેલ છે:

 • પાસપોર્ટ કોપિ.
 • પાન કાર્ડની નકલ.
 • મતદાર આઈડી કોપિ.
 • ગાડી ચલાવવાની પરવાનગી.

સરનામાંના પુરાવા તરીકે સ્વીકૃત દસ્તાવેજો નીચે આપેલ છે:

 • જીવનસાથીની પાસપોર્ટ કોપિ
 • રેશનકાર્ડની નકલ
 • મતદાર ઓળખકાર્ડ
 • ગાડી ચલાવવાની પરવાનગી
 • ક્રેડિટ કાર્ડ નિવેદન (છેલ્લા 3 મહિના)
 • બેંક સ્ટેટમેન્ટ અથવા પાસબુક
 • વીજળી બિલ (છેલ્લા 3 મહિના)
 • પાણીનું બિલ (છેલ્લા 3 મહિના)
 • ગેસ કનેક્શન બિલ (છેલ્લા 3 મહિના)
 • લેન્ડલાઇન ફોન બિલ (છેલ્લા 3 મહિના)
 • વીમા પૉલિસી
તે ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે નવા આધારકાર્ડ માટે અરજી કરવી તે વ્યક્તિના તરફથી સ્વૈચ્છિક છે, ફરજિયાત નથી. ઉપરાંત, બધા જરૂરી દસ્તાવેજો સબમિટ કરવામાં નિષ્ફળ થવું, યુઆઇડીએઆઇને ગમે ત્યારે ગમે ત્યારે આધારકાર્ડ આપવાનું રદ કરવાની શક્તિ આપે છે.

✤ આધારકાર્ડ માટે જરૂરી દસ્તાવેજો પરના પ્રશ્નો:

Q. એનઆરઆઈ માટે કયા દસ્તાવેજો જરૂરી છે?
જવાબ. આધારકાર્ડ માટે એનઆઈઆર માટે જરૂરી દસ્તાવેજો છે:
 1. જન્મ પ્રમાણપત્ર
 2. ફોટો આઈડી પ્રૂફ
 3. શાળા પ્રમાણપત્ર.
Q. શું કોઈ દસ્તાવેજો વિના આધાર કાર્ડ મેળવવું શક્ય છે?
જવાબ .જો તમારી પાસે કોઈ દસ્તાવેજો નથી, તો તમે હેડ Familyફ ફેમિલી (હોએફ) અથવા પરિચયકર્તા દ્વારા આધાર કાર્ડ માટે અરજી કરી શકો છો.

Q. આધારકાર્ડ પર કોઈની અટક બદલવા માટે કયા દસ્તાવેજોની જરૂર છે?
જવાબ આધારકાર્ડમાં અટક બદલવા માટે તમે નીચે આપેલા કોઈપણ દસ્તાવેજો રજૂ કરી શકો છો:
 • મતદાર ઓળખકાર્ડ
 • ગાડી ચલાવવાની પરવાનગી
 • પાનકાર્ડ
 • લગ્નનું પ્રમાણપત્ર
 • પાસપોર્ટ
[આ પણ વાંચો: પાનકાર્ડ માટે જરૂરી દસ્તાવેજો]

✤ દસ્તાવેજ પુરાવા તરીકે આધાર કાર્ડ:

આધાર કાર્ડનો ઉપયોગ નીચેના સાધનો માટે અરજી કરતી વખતે ઓળખના પુરાવા અને નિવાસના પુરાવા તરીકે થઈ શકે છે:
 1. બચત ખાતું
 2. ક્રેડિટ કાર્ડ
 3. વ્યક્તિગત લોન
 4. હોમ લોન
 5. વ્યાપાર લોન્સ
 6. સ્થિર થાપણો
એ નોંધવું યોગ્ય છે કે હાલના સમયમાં આ સાધનો માટે આધાર ફરજિયાત નથી પરંતુ તેનો ઉપયોગ નિયમિત દસ્તાવેજ પુરાવા તરીકે થઈ શકે છે.
Powered by Blogger.