પાન કાર્ડ બનાવવા માટે પાન કાર્ડ ની માહિતી અને પાન કાર્ડ ડોક્યુમેન્ટ

પાનકાર્ડ માટે અરજી કરવા માટે અરજદારો ઓફલાઇન પદ્ધતિ પસંદ કરી શકે છે. તેઓ નજીકના TIN NSDL કેન્દ્રની મુલાકાત લઈ અને પગલાંને અનુસરી શકે છે:

Pan Card Apply Online And offline Method

 

 Pan Card Apply Offline And Online Method

49A ફોર્મ ડાઉનલોડ કરો . ફોર્મ ડાઉનલોડ Please click Here

PAN CARD ઓનલાઇન અરજી કરવાની રીત જાણવા Please Click here

 • ફોર્મ ભરો અને ફોર્મ પર પાસપોર્ટ સાઇઝના બે ફોટોગ્રાફ્સ જોડો.
 • મુંબઈમાં ચૂકવવાપાત્ર ‘એનએસડીએલ - પેન’ ની તરફેણમાં માંગ ડ્રાફ્ટના રૂપમાં ફી ચૂકવો.
 • ફોર્મ સાથે પુરાવાઓની સ્વ-પ્રમાણિત ફોટોકોપી જોડો.
 • આવેદનપત્રના પરબિડીયા પર સુપરસ્ક્રિપ્ટ થયેલ ‘પેન-એન-સ્વીકૃતિ નંબર માટે અરજી’ નો ઉલ્લેખ કરો. એપ્લિકેશન આના પર મોકલવી પડશે-
       Income Tax PAN Services Unit,
       NSDL e-Governance Infrastructure Limited,
       5th floor, Mantri Sterling, Plot No. 341, 
       Survey No. 997/8, Model Colony,
       Near Deep Bungalow Chowk, Pune – 411016

એપ્લિકેશનની સફળ પ્રક્રિયા પર, PAN બનાવવામાં આવશે અને અરજદારના રહેણાંક સરનામાં પર મોકલવામાં આવશે.

પાનકાર્ડ માટે અરજી કરતી વખતે શુલ્ક લેવામાં આવે છે.
પાનકાર્ડ માટે અરજી કરવા માટે જે ફી લેવામાં આવે છે તે ભારતીય સરનામાં પર મોકલવાની ફી રૂ. 110 / - અને ભારતની બહાર રવાનગી માટે નવી પેન અરજી માટેની ફી રૂ. 1020 / - (જીએસટી સહિત). ફી ચૂકવણી ‘એનએસડીએલ-પેન’, ક્રેડિટ કાર્ડ / ડેબિટ કાર્ડ અથવા નેટ બેન્કિંગની તરફેણમાં લેવામાં આવેલા ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ દ્વારા કરી શકાય છે.


✤ proof of identity required to apply for a pan cardપાનકાર્ડ માટે અરજી કરવા માટે ઓળખની સાબિતી

(A) નીચે આપેલા કોઈપણ દસ્તાવેજોની સ્વયં પ્રમાણિત ફોટોકોપી:

 • યુનિક આઇડેન્ટિફિકેશન ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા (UIDAI) દ્વારા જારી કરાયેલ આધાર કાર્ડ
 • મતદાર ઓળખકાર્ડ
 • ગાડી ચલાવવાની પરવાનગી
 • પાસપોર્ટ
 • અરજદારોનો ફોટોગ્રાફ ધરાવતા રેશનકાર્ડ
 • આર્મનું લાઇસન્સ
 • રાજ્ય કે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા જાહેર કરાયેલ ફોટો ઓળખ કાર્ડ અથવા કોઈપણ જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમો
 • પેન્શનરનું કાર્ડ અરજદારનો ફોટોગ્રાફ ધરાવે છે
 • કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા જાહેર કરાયેલ આરોગ્ય સેવા યોજના કાર્ડ અથવા ફોટોગ્રાફ સાથે ભૂતપૂર્વ સૈનિક ફાળો આપનાર આરોગ્ય યોજના કાર્ડ.
(B) સંસદ સભ્ય / વિધાનસભાના સભ્ય / મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલર અથવા ગેઝેટેડ અધિકારી દ્વારા સહી કરેલા નિયત બંધારણમાં ઓળખનું પ્રમાણપત્ર (મૂળ પ્રમાણપત્ર બંધ રાખવું જરૂરી છે)

(C) અરજદારના યોગ્ય પ્રમાણિત ફોટોગ્રાફ સાથે મૂળમાં બેંકનું પ્રમાણપત્ર. જારી કરાયેલું પ્રમાણપત્ર સ્ટેમ્પ અને સહીવાળા બેંકના લેટરહેડ પર હોવું જોઈએ.


✤ પાનકાર્ડ માટે અરજી કરવા માટે સરનામાંનો પુરાવો જરૂરી છે

(A) નીચે આપેલા કોઈપણ દસ્તાવેજોની ફોટો કોપી પાન એપ્લિકેશન સાથે સબમિટ કરવાની જરૂર છે:

 • યુનિક આઇડેન્ટિફિકેશન Authorityથોરિટી Indiaફ ઈન્ડિયા (UIDAI) દ્વારા જારી કરાયેલ આધાર કાર્ડ
 • મતદાર ઓળખકાર્ડ
 • પાસપોર્ટ
 • ગાડી ચલાવવાની પરવાનગી
 • પત્નીના પાસપોર્ટના પહેલા અને છેલ્લા પૃષ્ઠની નકલ (જો ફોર્મમાં ઉલ્લેખિત સરનામું પત્નીના પાસપોર્ટમાં ઉલ્લેખિત સરનામાં સાથે મેળ ખાય છે)
 • અરજદારનું સરનામું વાળા પોસ્ટ officeફિસ પાસબુક
 • નવીનતમ મિલકત વેરા આકારણીનો હુકમ
 • સરકાર દ્વારા જારી કરાયેલ ડોમિસાઇલ સર્ટિફિકેટ
 • રાજ્ય કે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા જારી કરાયેલ ફાળવણી પત્ર (ત્રણ વર્ષથી વધુનો ન હોવો જોઈએ)
 • સંપત્તિ નોંધણી દસ્તાવેજ

(B) નીચેના કોઈપણ દસ્તાવેજોની સ્વ-પ્રમાણિત નકલ (ત્રણ મહિનાથી વધુ જૂની નહીં)

 • વીજળીનું બિલ
 • પાણીનું બિલ
 • લેન્ડલાઇન અથવા બ્રોડબેન્ડ કનેક્શન બિલ
 • ગેસ કનેક્શનનો પુરાવો (તાજેતરના બિલવાળા કાર્ડ / બુક)
 • બેંક ખાતાનું નિવેદન (નિવેદનમાં નવીનતમ વ્યવહારો હોવા જોઈએ)
 • ડિપોઝિટરી એકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટ
 • ક્રેડિટ કાર્ડ નિવેદન
(C) સંસદ સભ્ય / વિધાનસભાના સભ્ય અથવા મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલર અથવા ગેઝેટેડ અધિકારી દ્વારા સહી કરેલ મૂળ સરનામાંનું પ્રમાણપત્ર, જેમ કે કેસ હોઈ શકે (નિર્ધારિત સ્વરૂપમાં)

(D) નિયત બંધારણમાં (મૂળમાં) એમ્પ્લોયરનું પ્રમાણપત્ર.

 

 પાનકાર્ડ ઓનલાઇન એપ્લિકેશન માટે જન્મ તારીખ ના જરૂરી    પુરાવા,

નીચે આપેલા કોઈપણ દસ્તાવેજોની નકલ જેમાં નામ, અરજદારની જન્મ તારીખ છે:

 • યુનિક આઇડેન્ટિફિકેશન ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા (યુઆઈડીએઆઈ) દ્વારા જારી કરાયેલ આધાર કાર્ડ
 • મતદાર ઓળખકાર્ડ
 • પાસપોર્ટ
 • ગાડી ચલાવવાની પરવાનગી
 • મ્યુનિસિપલ ઓથોરિટી દ્વારા જારી કરાયેલ જન્મ પ્રમાણપત્ર અથવા કોઈ પણ કચેરી, જન્મ અને મૃત્યુ રજિસ્ટર અથવા ભારતીય કોન્સ્યુલેટ દ્વારા જન્મ પ્રમાણપત્ર આપવાની સત્તા આપે છે
 • SSLC પ્રમાણપત્ર અથવા માન્ય બોડીનું માર્ક શીટ
 • રાજ્ય કે કેન્દ્ર સરકાર અથવા કોઈપણ જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમે જારી કરેલું નામ અને ડીઓબી ધરાવતા ફોટો ઓળખ કાર્ડ
 • સરકાર દ્વારા જારી કરાયેલ ડોમિસાઇલ સર્ટિફિકેટ
 • કેન્દ્ર સરકારની આરોગ્ય સેવા યોજના અથવા ભૂતપૂર્વ સૈનિકો ફાળો આપનારા આરોગ્ય યોજના ફોટો કાર્ડ દ્વારા જારી કરાયેલ ફોટો કાર્ડ
 • પેન્શન ચુકવણી હુકમ (PPO)
 • લગ્નના રજિસ્ટ્રાર દ્વારા જારી કરાયેલું લગ્ન પ્રમાણપત્ર
 • જન્મ પ્રમાણપત્રની જગ્યાએ એફિડેવિટ મેળવે છે.
 • જો અરજદાર ગૌણ છે, માતાપિતાની ઓળખનો પુરાવો અને સરનામાંનો પુરાવો, નાના અરજદારની આઈડી અને સરનામાંના પુરાવા તરીકે સ્વીકારવામાં આવશે.
 • એચયુએફના કિસ્સામાં, HUFના કર્તા દ્વારા એફિડેવિટ, એચયુએફના કર્તાના નામ ઉપર જણાવેલા પુરાવા સાથે અરજીની તારીખે પિતાનું નામ અને સરનામું,  PAN એપ્લિકેશન સાથે જોડવું પડશે.
 • ભારતની બહાર રહેતો ભારતીય નાગરિક, રહેઠાણના દેશમાં બેંક ખાતાના નિવેદનની નવીનતમ નકલ પ્રસ્તુત કરી શકે છે.
 • જો સંદેશાવ્યવહાર સરનામું ઓફિસનું સરનામું હોય તો, ઓફિસના સરનામાંનો પુરાવો નિવાસના સરનામાંના પુરાવા સાથે સબમિટ કરવો પડશે.

PAN CARD ઓનલાઇન અરજી કરવાની રીત જાણવા Please Click here


Powered by Blogger.