GSRTC Bus Booking Online 

GSRTC Online Bus Booking on Mobile Phone
Online Bus Booking


✤ GSRTC. સાથે એડવાન્સ રિઝર્વેશન બસ ટિકિટ ખરીદવાના કયા ફાયદા છે?

GSRTC એકમાત્ર ગુજરાત સરકારની રાજ્ય પરિવહન ઉપક્રમ નિગમ GSRTC વિવિધ પ્રકારની સેવાઓ પ્રદાન કરે છે. GSRTC સાથે અગાઉથી બુકિંગના ઘણા ફાયદા છે, જેમ કે.
➥તમે તમારી બેઠક પસંદ કરી શકો છો
➥ તમે તમારી બસ ટિકિટ ઇન્ટરનેટ દ્વારા બુક કરી શકો છો, જી.પી.આર.એસ. સક્ષમ મોબાઇલનો ઉપયોગ કરી શકો છો, અથવા રૂબરૂમાં અમારી વિશાળ સ્પ્રેડ ફ્રેન્ચાઇઝી નેટવર્ક ચેઇન અને GSRTC બુકિંગ કાઉન્ટર્સના નજીકના કાઉન્ટર પર.
➥ બોર્ડિંગ પોઇન્ટ્સ, સમય અને બસના પ્રકાર પર આધારિત ચોઇસ.
➥ બસ તૂટી પડવાની સ્થિતિમાં રાહત વાહનની જોગવાઈ.
➥ કાનૂની ગતિ મર્યાદા અને કુશળ ડ્રાઇવરો સાથે સલામત મુસાફરી પ્રદાન કરવી.


Online Bus Booking Process 

Visit GSRTC website http://www.gsrtc.in/site/ Department of Gujarat state Road Transport Corporation. 

  તમારા મુસાફરી શહેરનું નામ અને તારીખ દાખલ કરો.
      (Enter your Traveling City Name and  Traveling Date.)


➤  ઉદાહરણ: શહેર અમદાવાદથી ભુજની મુસાફરી કરતી છબીમાં જુઓ.
        (Example : See in Image Traveling City Ahmedabad to Bhuj)

               ➥  મુસાફરીની તારીખ દાખલ કરો.(Enter Traveling Date.)

           ➥ સીટ બુકિંગની સંખ્યા દાખલ કરો.  (Enter Number of Seat Booking.)


➤  "Search" બટન પસંદ કરો.(Select "Search" Button.)

Online Bus Booking


  હવે નવું પેજ ખુલસે તેમા બધા સંબંધિત બસની માહિતી રૂટના નામ અને સમય જુઓ.
      Now a new page opens, see all the relevant bus information, route name and time.

➤ તમારી મુસાફરીનો સમય  પસંદ કરો અને બુકિંગ બટન "Select Seat" પસંદ કરો.
     Select Your Traveling Time And Choose "Select Seat" Booking Button.

➤ કૃપા કરીને સેવા / સફર કોડના છેલ્લાં અક્ષરો દ્વારા જાણો.(Please sort by last letter of service / trip code.)
        ➠SLP15 સ્લીપર સર્વિસ અને સોફા નંબર રજૂ કરે છે.(SLP15 represents sleeper                     service and sofa number)
        ➠ SLP30 બેઠક સેવા અને સીટ નંબર રજૂ કરે છે.(SLP30 represents seat service                    and seat number.)
        ➠ 1925SRTRJTSLP30 એટલે બેઠક વ્યવસ્થા.(1925SRTRJTSLP30 means seating                    arrangement.)
        ➠ 1925SRTRJTSLP15 એટલે સ્લીપર સર્વિસ.(1925SRTRJTSLP15 means sleeper                    service.)


Online Bus Booking

હવે નવું પેઝ ખુલસે. (Now Open New Page.)

  પીળો રંગ; મહિલા બેઠક સીટ.(Yellow Color; Ladies Seat.)

➤  કોઈ રંગ વિના: ઉપલબ્ધ સીટ છે.( No Color: available seat.)

  લીલો રંગ: પસંદ કરેલી બેઠક. (Green color :Selected Seat.)

  વાદળી રંગ: બુક કરેલી બેઠક. (Blue Color: Booked Seat.)

➤  હવે તમારી સીટ નંબર પસંદ કરો અને મુસાફરી કરનારની વિગતો ભરો.
     Now Select Your Seat Number and Fill Traveling Person Details.

➤  ઇમેઇલ આઈડી દાખલ કરો.(Enter Email Id.)

➤  મોબાઇલ નંબર દાખલ કરો.(Enter Mobile Number.)

➤  નામ, ઉંમર અને પસંદ કરો લિંગ દાખલ કરો. (Enter Name, Age and Select Gender)

➤  "Book" બટન પસંદ કરો.(Choose "Book" Button.)


Online Bus Booking

➤  Now Open Seat Conformation And Payment Detail.
➤ Select "Pay Rs..." Button
Note: In Image Pay Rs.216.00 is Only for Information. your Payment Rupees is Different for City 
ઈમેજ માંં રૂ .216.00 ફક્ત માહિતી માટે છે. તમારા ચુકવણી રૂપિયા અલગ શહેર માટે અલગ હોય શકે છે
Online Bus Booking

  Select Your Payment Option.
➤  Credit card, Debit card, Net Baking,
➤  Enter Your Card Detail
➤  Card Number , Expiry Date, CVV Number,
➤  Choose "Make Payment" Button.
Online Bus Booking

Complete your Payment Detail,  Receive Confirmation Seat Booking SMS in Your Mobile Number
➤ Print Your Booking Seat Ticket in GSRTC Ticket Print option

✤ Online Booking Information 

1.ઓનલાઇન અને મોબાઇલ બુકિંગ માટેની શરતો:

નલાઇન એડવાન્સ સીટ બુક કરવા માટે અથવા મોબાઇલ બુકિંગ માટે પસંદ કરેલ લક્ષ્યસ્થાન વચ્ચેનું અંતર 50% અથવા તેથી વધુ હોવું જોઈએ જેમ કે VOLVO, AC ,સ્લીપર જેવી પ્રીમિયમ સેવાઓ માટે અને અન્ય વર્ગની સેવાઓ માટે 20% કે તેથી વધુ હોવું જોઈએ.
◾ 1. બાળ ભાડાનો માપદંડ:
◾ 0-4 વર્ષના બાળક માટે મફત ટિકિટ.
◾ 5 થી 11 વર્ષના બાળકની અડધી ટિકિટ.
◾ 12 થી વધુ વયની સંપૂર્ણ ટિકિટ.


2. બુકિંગ ચાર્જ:

◾ 16-01-2014થી GSRTCએ લક્ઝરી, સ્લીપર, AC અને VOLVO સેવાઓ માટે આરક્ષણ ખર્ચ ઘટાડ્યો હતો.
◾ ઓનલાઇન અને મોબાઇલ બુકિંગ માટે રિઝર્વેશન ચાર્જ રૂ. 5 / -.
◾ વર્તમાન બુકિંગ મોડ હેઠળ બુક કરાવેલ ટિકિટ માટે બુકિંગ ચાર્જ લાગુ નથી.
◾ સેવાઓ 60 દિવસની એડવાન્સ બુકિંગ માટે ઉપલબ્ધ રહેશે. પ્રસ્થાન સમયના 30 મિનિટ પહેલાં ટ્રિપ શીટ તૈયાર કરવામાં આવશે.
◾ મુસાફરોને ટ્રિપશીટ તૈયાર થાય ત્યાં સુધી ટિકિટ બુક કરવાની છૂટ છે.
◾ મુસાફરોને વર્તમાન બુકિંગ વ્યવહારો કરવાની છૂટ છે જ્યારે ટ્રિપ શીટ્સ અને સીટોની છાપકામ પછી કોઈ વધારાના બુકિંગ ચાર્જ વિના વર્તમાન બુકિંગ મોડ હેઠળ બુક કરાવેલ ટિકિટની ખાતરી આપવામાં આવતી નથી.


 3. બુકિંગ રદ કરવા પર ચાર્જ :

◾ 0-1 દિવસે રદ મૂળભૂત ભાડાના 25% લે છે.
◾ 2-5 દિવસે રદ કરવાથી મૂળ ભાડાનો 20% ખર્ચ થાય છે.
◾ 6-60 દિવસે રદ કરવાથી મૂળ ભાડાનો 15% હિસ્સો આવે છે.
◾ વર્તમાન બુકિંગ વ્યવહારો માટે કોઈ રિફંડ લાગુ નથી.
◾ મૂળ સ્થળેથી બસ રવાના થયા પછી (એડવાન્સ બુકિંગ / ચાલુ બુકિંગ) રદ કરવાની મંજૂરી રહેશે નહીં.
◾ 7 થી 21 કાર્યકારી દિવસોમાં રિફંડની પ્રક્રિયા કરવામાં આવશે.


4. પૂર્વ અથવા મુલતવી/પુન:સુનિશ્ચિત  ટિકિટ માટે:

◾ માન્ય મુસાફરી ટિકિટોની ફરીથી ગોઠવણી મુસાફરી ની પૂર્વ અથવા પોસ્ટ તારીખ માટે સુધારી શકાય છે, એટલે કે સેવાના સુનિશ્ચિત ઊપડવાના 24 કલાક પહેલાં.
◾ મુસાફરી નો પૂર્વ અથવા પોસ્ટ પોન ફક્ત સમાન અથવા ઉચ્ચ વર્ગની સેવાઓ માટે કરી શકાય છે. (સેવાનો ઉચ્ચતમથી નીચલા વર્ગની સેવાઓનો પૂર્વ અને પોસ્ટ ટીપમેન્ટ લાગુ નથી) કોઈ વધારાના ચાર્જ વિના.
◾ મુસાફરીના કિસ્સામાં, સેવાના ઉચ્ચ વર્ગની પસંદગી કરતા તફાવત રકમ ચૂકવવી જરૂરી છે
◾ એકવાર પૂર્વ અથવા મુલતવી માન્ય ટિકિટ પર ચલાવવાની મંજૂરી આપવામાં આવે છે
◾ માન્ય મુસાફરી ટિકિટ માટે આંશિક પૂર્વ અથવા મુલતવીની મંજૂરી નથી
◾ મુસાફરી ટિકિટના પૂર્વ અથવા પોસ્ટ ટિકિટ પર ફક્ત સંપૂર્ણ રદ કરવાની મંજૂરી છે.


5. બુકિંગ સમય બંધ:

◾23:50 થી 00:20 વચ્ચે અડધા કલાક માટે રોજિંદા નલાઇન અને મોબાઇલ બુકિંગને દિવસની અંતિમ પ્રક્રિયા માટે બંધ કરવામાં આવશે.


6. પ્રિન્ટ ટિકિટ માટે અથવા SMS ફરીથી મેળવા:

◾ બુકિંગ સમયે પ્રિન્ટ અથવા SMS ન મળવાના કિસ્સામાં, કૃપા કરીને હોમ પેજ પર "Print / SMS ટિકિટ" લિંકનો ઉપયોગ કરો.
◾ અથવા SMS / email ની ડુપ્લિકેટ પ્રદાન કરવા માટે ટોલ ફ્રી નંબર (1800 233 666666/07922835000) પર કોલ કરો.


7. કપાત(છૂટ):

ઓપીઆરએસ એપ્લિકેશનમાં ડિસ્કાઉન્ટ નીતિઓનો અમલ
◾ GSRTC વળતર પ્રવાસ પર 10% અને જૂથ બુકિંગ માટે 5% (> = 4 બેઠકો) ની ટિકિટ માટે મૂળ સ્થાનથી સેવા પ્રસ્થાન પહેલાં 6 કલાક પહેલાં બુક કરાવવાની સુવિધા આપે છે.
◾ એક્સપ્રેસ, ગુર્જરનાગરી અને નોન એસી સ્લીપર અને સીટર્સ પર 8% ડિસ્કાઉન્ટ. બધા ઇ & એમ બુકિંગ વ્યવહારો (01/07/2019 થી) પછી વોલ્વો અને એસી સ્લીપર અને સીટર બુકિંગ પર 10% ડિસ્કાઉન્ટ.
◾ કોઈપણ સમયે "સિંગલ ડિસ્કાઉન્ટ" માન્ય બુકિંગ ટિકિટો પર લાગુ થશે, એટલે કે જેમાંથી વધુ ડિસ્કાઉન્ટ વધારે છે.


8. ઇ-ટિકિટ સામાન્ય સૂચનાઓ:

◾ ટિકિટમાં મહત્તમ 6 સીટો બુક કરાવી શકાય છે.
◾ જો ઇ-ટિકિટ જનરેટ થયેલ નથી અને ચુકવણી વપરાશકર્તાના ખાતામાંથી કાપવામાં આવે છે. વપરાશકર્તાએ તેના / તેણીના વ્યવહારોને " View E-Ticket Booking History" માં માન્ય કરવું જોઈએ.
◾ જો ટિકિટની પુષ્ટિ મળી નથી, તો વપરાશકર્તાએ www.gsrtc.in ના હોમ પેજ પર ઉપલબ્ધ “Refund Compliant” નો વિકલ્પ પસંદ કરીને તેની વિનંતી મોકલવી જોઈએ.
◾ મુસાફરોને સેવાના પ્રસ્થાનના 15 મિનિટ પહેલાં પસંદ કરેલા પીકઅપ પોઇન્ટ્સ (બુકિંગ સમયે પ્રદાન કરાયેલ) પર હાજર રહેવાની વિનંતી.
◾ કૃપા કરીને સેવા / સફર કોડના છેલ્લાં અક્ષરો દ્વારા જાણો.
   ➠ SLP15 સ્લીપર સર્વિસ અને બર્થ નંબર રજૂ કરે છે.
   ➠ SLP30 બેઠક સેવા અને સીટ નંબર રજૂ કરે છે.
   ➠ 1925SRTRJTSLP30 એટલે બેઠક વ્યવસ્થા.
   ➠ 1925SRTRJTSLP15 એટલે સ્લીપર સર્વિસ.


9. ઇ-ટિકિટ રિફંડ ફરિયાદ લિંક:

◾ હોમ પેજ પર સુસંગત છે પ્રવાસી PNR નંબર સાથે, રિફંડ માટેનુ કારણ.
◾ GSRTC ટોલ ફ્રી નંબર: 1800 233 666 666/07922835000

Powered by Blogger.