ગુજરાત મા આવેલ એસ-ટી બસ ડેપો ના ફોન નંબર
All ST Bus Depo Phone Number in Gujarat 

✦ગુજરાત માં આવેલા તમામ એસ-ટી બસ ડેપો ના ફોન નંંબર આપેલા છે: 

ST Bus Depo Phone Number in Gujarat

All ST Bus Depo Phone Number in Gujarat

Ahmedabad Division:

Sr. No.
Depot
Control Point
Depot Manager
Mobile No.
Enquiry No.
1
Ahmedabad Volvo
-
-
6359918303
-

Ahmedabad
CBS
-
6359918294
079 - 25463409

Ahmedabad
-
-

079 - 25463382

Ahmedabad
-
-

079 - 25463396

Ahmedabad
Bapunagar
-

079 - 22703883

Ahmedabad
Nehrunagar
-

9998953057

Ahmedabad
Ranip
-

079 - 27526877
2
Chandola
CBS
079 - 25321375
6359918279
079 - 25460194

Chandola
Krishnanagar
-

079 - 29293353
3
Bareja
-
02718-282220
6359918273
02718-282221
4
Sanand
-
02717-222145
6359918297
02717-222049
5
Viramgam
Shankheshwar
02715-233230 / 02715-233233
6359918300
02733-273336
6
Dholka
Magiya
02714-222592 / 02714-222576
6359918288
02714-221707
7
Dhandhuka
-
02713-222304
6359918285
02713-223045
8
Bavla
-
02714-232086
6359918276
02714-232827
9
Dahegam
-
02716-2326010
6359918282
02716-232337
10
Gandhinagar
-
079-23222703
6359918291
079-23222842

 ➧ Surat Division:

Sr. No.
Depot
Control Point
Depot Manager
Mobile No.
Enquiry No.
1
Surat Volvo
-
-
6359918774
-
2
Surat-1
-
0261-2543365
6359918768
0261-2422006
3
Surat-2
-
0261-2550772
6359918771
0261-2424972
4
Bardoli
-
02622-220033
6359918756
02622-223733
Bardoli
Railway Station
-

02622-220188
Bardoli
Mahuva
-

02625-255740
Bardoli
Valod
-

02625-222056
5
Mandvi
-
02623-221022
6359918759
02623-221060
Mandvi
Kadod
-

02622-246128
Mandvi
Madhi
-

02622-242079
6
Songadh
-
02624-222214
6359918765
02624-222057
Songadh
Vyara
-

02626-220092
7
Olapad
-
02621-222034
6359918762
02621-222034
Olapad
Adajan
-

0261-2268499
Olapad
Kathor
-

02621-256234

➧ Junagdh Division:

Sr. No.
Depot
Control Point
Depot Manager
Mobile No.
Enquiry No.
1
Junagadh
-
02852-635863
6359918573
0285-2630303
Junagadh
Visavadar
-

02873-222081
Junagadh
Mendarda
-

02872-241330
2
Porbandar
-
02862-242409
6359918582
02862-240959
Porbandar
Kutiyana
-

02804-261333
Porbandar
Ranavav
-

02801-230714
3
Veraval
-
02876-220094
6359918588
02876-221666
Veraval
Somnath
-

02876-221886
Veraval
Talala
-

02877-222352
4
Upleta
-
02826-220213
6359918585
02826-221449
Upleta
Bhayavadar
-

02826-274480
5
Keshod
-
02871-236303
6359918576
02871-236016
Keshod
Maliya Hatina
-

02870-222238
Keshod
Vanthali
-

02872-222084
6
Dhoraji
-
02824-220634
6359918567
02824-221845
Dhoraji
Jamkandorna
-

02824-271478
7
Mangrol
-
02878-222121
6359918579
02878-222093
Mangrol
Madhavpur
-

02878-272446
8
Bantwa
-
02874-241529
6359918564
02874-241444
Bantwa
Manavadar
-

02874-221555
9
Jetpur
-
02832-227555
6359918570
02832-220116
Jetpur
Bhesan
-

02873-253442

Palanpur Division

Sr. No.
Depot
Control Point
Depot Manager
Mobile No.
Enquiry No.
1
Palanpur
-
02742-252520
6359918696
02742-252339
Palanpur
Vadgam
-
-
02739-261520
2
Ambaji
-
02749-264532
6359918687
02749-262141
Ambaji
Danta
-
-
02749-278172
3
Deesa
-
02744-221742
6359918690
02744-221600
Deesa
Dhanera
-
-
02748-222900
4
Siddhpur
-
02767-220056
6359918702
02767-220314
5
Tharad
-
02737-223411
6359918705
02737-222008
Tharad
Vav
-
-
02740-227708
6
Radhanpur
-
02746-277174
6359918699
02746-275388
7
Deodar
-
02735-244469
6359918693
02735-244453
Deodar
Bhabhar
-
-
-
Deodar
Thara
-
-
02747-222023

➧ Bhavnagar division:

Sr. No.
Depot
Control Point
Depot Manager
Mobile No.
Enquiry No.
1
Bhavnagar
-
0278-2423966
6359918406
0278-2424147
Bhavnagar
Sinhor
-

02846-222174
Bhavnagar
Vallabhipur
-

02841-222465
2
Talaja
-
02842-222529
6359918424
02842-222054
3
Mahuva
-
02844-222491
6359918418
02844-222217
4
Palitana
-
02848-252250
6359918421
02848-252168
5
Gariyadhar
-
02843-250059
6359918412
02843-250055
Gariyadhar
Dhasha
-

02847-233044
6
Gadhada
-
02847-253657
6359918415
02847-253556
7
Botad
-
02849-254334
6359918409
02849-251420
8
Barawala
-
02711-237423
6359918403
02711-237450

Nadiad Division:

Sr. No.
Depot
Control Point
Depot Manager
Mobile No.
Enquiry No.
1
Nadiad
Old Bus stand
0268-2566413
6359918673
0268-2566411

-
New Busstand
-

0268-2568965
2
Anand
Old Bus stand
02692-252333
6359918664
-

-
New Busstand
-

02692-253293
3
Borasad
-
02696-221028
6359918666
02696-220028

-
Vasad
-

02692-274205
4
Khambhat
-
02698-221746
6359918670
02698-220242

-
Tarapur
-

02698-255627
5
Dakor
Old Bus stand
02699-244278
6359918667
02699-244277

-
New Busstand
-

02699-245277
6
Dakor
Sevaliya
-

02699-233316
7
Dakor
Umreth
-

02692-276068
8
Balashinor
-
02690-266326
6359918665
02690-266026

-
Veerpur
-

02690-278156
9
Kheda
-
02694-222039
6359918669
02694-222034

-
Mehmdabad
-

02694-244137
10
Kapadvanj
-
02691-252091
6359918668
02691-252816

-
Kathlal
-

02691-243476
11
Mahudha
-
0268-2572663
6359918671
0268-2572526
12
Matar
-
02694-285608
6359918672
02694-285536
13
Petlad
-
02697-224571
6359918674
02697-224371

Petlad
Dharmaj
-

02697-244245

Petlad
Sojitra
-

02697-233255

Amreli Division:

Sr. No.
Depot
Control Point
Depot Manager
Mobile No.
Enquiry No.
1
Amreli
-
02792-222031
6359918316
02792-222158
Amreli
Babra
-

02791-222123
Amreli
Chalala
-

02797-251560
2
Savarkundla
-
02845-222637
6359918331
02845-222626
3
Bagasara
-
02796-222077
6359918319
02796-222061
4
Una
-
02875-221601
6359918334
02875-221600
5
Dhari
-
02797-225045
6359918322
02797-225040
6
Rajula
-
02794-222470
6359918328
02794-222070
7
Kodinar
-
02795-221898
6359918325
02795-221398

➧ Bharuch Division:

Sr. No.
Depot
Control Point
Depot Manager
Mobile No.
Enquiry No.
1
Bharuch
-
02642-243465
6359918381
02642-260609
2
Jambusar
-
02644-220055
6359918384
02644-220138
3
Ankleshwar
-
02646-246715
6359918378
02646-247030
Ankleshwar
Hasot
-

02646-262052
Ankleshwar
G.I.D.C
-

02646-223190
4
Zaghadiya
-
02645-220191
6359918390
02645-220031
5
Rajpipala
-
02640-222472
6359918387
02640-220037
Rajpipala
Dediyapada
-

02649-235201
Rajpipala
Kevadiya
-

02640-223201
6
Vagara Bus Station
Vagara Bus Station
-

02641-225113
7
GNFC Bus Station
GNFC Bus Station
-

02642-232329

➧ Baroda Division:

Sr. No.
Depot
Control Point
Depot Manager
Mobile No.
Enquiry No.
1
Baroda
C.B.S
0265-2512566
6359918347
0265-2794700 / M: 7490036856

-
C.B.S Admin
-

0265-2793887

-
Makarpura
-

0265-2643444

-
Panigate
-

0265-2560367
2
Baroda
Nijampura
-

0265-2760660
3
Baroda
Inter City
-

0265-2222015
4
Baroda
Kirti Stambh
-

0265-2416990
5
Baroda
Bhutadi zapa
-

0265-2416590
6
Chhota Udepur
-
02669-232168
6359918353
02669-232054
7
Bodeli
-
02665-220623
6359918350
02665-232054
8
Bodeli
Sankheda
-

02663-233483
9
Padra
-
02662-222245
6359918362
02662-222313
10
Karjan
-
02666-232005
6359918359
02666-232064
11
Dabhoi
-
02663-256288
6359918356
02663-256343
12
Vaghodiya
-
02668-262579
6359918365
-

➧ Bhuj Division:

Sr. No.
Depot
Control Point
Depot Manager
Mobile No.
Enquiry No.
1
Bhuj
-
02832-220102
6359918440
02832-220002
Bhuj
Narayan Sarovar
-

02839-266664
2
Mandvi
-
02834-232544
6359918449
02834-223004
3
Mundra
-
02338-224200
6359918446
02838-222125
4
Anjar
-
02836-241192
6359918437
02836-242692
Anjar
Gandhidham
-

02836-220198
5
Bhachau
-
02837-224049
6359918443
02837-224049
6
Rapar
-
02830-222035
6359918458
02830-220002
7
Naliya
-
02831-222980
6359918455
02831-222119
8
Nakhatrana
-
02835-222170
6359918452
02835-222129

Godhara Division:

Sr. No.
Depot
Control Point
Depot Manager
Enquiry No.
1
Godhara
-
02672-262993
02672-241923
Godhara
Vejalpur
-
02672-234655
2
Dahod
-
02673-220246
02673-220043
3
Lunawada
-
02674-250058
02674-250001
Lunawada
Shehara
-
02670-226360
4
Zalod
-
02679-225514
02679-224152
Zalod
Limbadi
-
02679-236160
5
Santrampur
-
02675-220005
02675-220029
6
Halol
-
02676-221097
02676-220422
Halol
Pavagadh
-
02676-245646
7
Bariya
-
02678-221241
02678-220271

➧ Jamnagar Division:

Sr. No.
Depot
Control Point
Depot Manager
Mobile No.
Enquiry No.
1
Jamnagar
-
0288-2676904
6359918548
0288-2550270
-
Kalawad
-

02894-222093
2
Khambhaliya
-
02833-234961
6359918551
02833-234772
3
Dwarka
-
02892-234304
6359918542
02892-234204

-
Okha
-

02892-262104
4
Dhrol
-
02897-222065
6359918539
02897-222030
5
Jamjodhpur
-
02898-220009
6359918545
02898-220098

-
Bhanvad
-

02896-232401

Rajkot division:


Sr. No.
Depot
Control Point
Depot Manager
Mobile No.
Enquiry No.
1
DM VOLVO


6359918745

2
Rajkot
-
0281-2388863
6359918736
0281-2235025

-
-
-

0281-2235026
3
Surendranagar
-
02752-220745
6359918739
0275-2221152
4
Gondal
-
02825-220056
6359918724
02825-220096

-
Virpur
-

02823-281540
5
Limbdi
-
02753-260223
6359918730
02753-260083

-
Sayla
-

02855-280624
6
Morbi
-
02822-230709
6359918733
02822-230701
7
Jasdan
-
02821-220221
6359918727
02821-220220

-
Atkot
-

02821-288722
8
Wakaner
-
02828-220642
6359918742
02828-220558