ગુજરાતમાં સરકારી વિદ્યાર્થી યોજનાઓ / ગુજરાતમાં વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણ લોન / વિદ્યાર્થી યોજનાઓ / Student Yojana in Gujarat

ભારત સરકાર દ્વારા ઘણી વિદ્યાર્થી યોજનાઓ શરૂ કરવામાં આવી છે, ગુજરાતમાં સરકારી વિદ્યાર્થી યોજનાઓ, ગુજરાતમાં વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણ લોન, વિદ્યાર્થી યોજનાઓ, Student Yojana in Gujarat for Education.


વિદ્યાર્થી યોજનાઓ Student schemes in Gujarat


અહીં કેટલીક લોકપ્રિય યોજનાઓ છે:

Government student schemes in Gujarat

Scholarships for students in Gujarat

Education loans for students in Gujarat

Student financial assistance schemes in Gujarat

State level scholarship exams in Gujarat

Student talent search programs in Gujarat

Student skill development programs in Gujarat

Pre and post-matric scholarship for SC/ST/OBC students in Gujarat

Financial aid for higher education in Gujarat

Chief Minister's Social Assistance Scheme for students in Gujarat

  • ગુજરાતમાં સરકારી વિદ્યાર્થી યોજનાઓ
  • ગુજરાતમાં વિદ્યાર્થીઓ માટે શિષ્યવૃત્તિ
  • ગુજરાતમાં વિદ્યાર્થીઓ માટે શૈક્ષણિક લોન
  • ગુજરાતમાં વિદ્યાર્થી નાણાકીય સહાય યોજનાઓ
  • ગુજરાતમાં રાજ્ય કક્ષાની શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષાઓ
  • ગુજરાતમાં વિદ્યાર્થી પ્રતિભા શોધ કાર્યક્રમો
  • ગુજરાતમાં વિદ્યાર્થીઓના કૌશલ્ય વિકાસ કાર્યક્રમો
  • ગુજરાતમાં SC/ST/OBC વિદ્યાર્થીઓ માટે પૂર્વ અને પોસ્ટ-મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ
  • ગુજરાતમાં ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે નાણાકીય સહાય
  • ગુજરાતમાં વિદ્યાર્થીઓ માટે મુખ્યમંત્રી સામાજિક સહાય યોજનાગુજરાતમાં વિદ્યાર્થી યોજનાઓ વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણ લોન ; (Government student schemes in Gujarat)

1. પ્રધાનમંત્રી વિદ્યા લક્ષ્મી યોજના: આ યોજના વિદ્યાર્થીઓને ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે શિક્ષણ લોન પૂરી પાડે છે. વધુ માહિતી માટે વેબસાઇટ - https://www.vidyalakshmi.co.in/ ની મુલાકાત લો.

2. પ્રધાનમંત્રી કૌશલ વિકાસ યોજના (PMKVY): આ યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય ભારતના યુવાનોને તેમની રોજગાર ક્ષમતા વધારવા માટે કૌશલ્ય તાલીમ આપવાનો છે. વધુ માહિતી માટે વેબસાઇટ - https://pmkvyofficial.org/ ની મુલાકાત લો.

3. ગર્લ્સ ફોર સેકન્ડરી એજ્યુકેશન માટે નેશનલ સ્કીમ ઓફ ઈન્સેન્ટિવ (NSIGSE): આ સ્કીમ આર્થિક રીતે નબળા વર્ગની છોકરીઓને નાણાકીય પ્રોત્સાહન આપે છે જેઓ 8મા ધોરણ પછી તેમનું શિક્ષણ ચાલુ રાખે છે. વધુ માહિતી માટે વેબસાઇટ - https://www.saksharbhara.in/nsigse ની મુલાકાત લો.

4. કૉલેજ અને યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓ માટે શિષ્યવૃત્તિની કેન્દ્રીય ક્ષેત્રની યોજના: આ યોજના આર્થિક રીતે નબળા વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવવા માટે નાણાકીય સહાય પૂરી પાડે છે. વધુ માહિતી માટે વેબસાઇટ - https://www.scholarships.gov.in/ ની મુલાકાત લો.

5. રાષ્ટ્રીય પ્રતિભા શોધ પરીક્ષા (NTSE): આ રાષ્ટ્રીય સ્તરની શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા છે જે રાષ્ટ્રીય શૈક્ષણિક સંશોધન અને તાલીમ પરિષદ (NCERT) દ્વારા ધોરણ 10 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવા માટે લેવામાં આવે છે. વધુ માહિતી માટે વેબસાઇટ - https://www.ncert.nic.in/programmes/talent_exam ની મુલાકાત લો.

 ગુજરાતમાં વિદ્યાર્થી યોજનાઓ, વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણ લોન, Student Yojana in Gujarat for Education.


1. કિશોર વૈજ્ઞાનિક પ્રોત્સાહન યોજના (KVPY): મૂળભૂત વિજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને વિજ્ઞાનમાં સંશોધન કારકિર્દી બનાવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવા માટે આ રાષ્ટ્રીય સ્તરનો શિષ્યવૃત્તિ કાર્યક્રમ છે. વધુ માહિતી માટે વેબસાઇટ - https://www.kvpy.iisc.ernet.in/main/index.htm ની મુલાકાત લો.


2. જવાહરલાલ નેહરુ નેશનલ ટેલેન્ટ સર્ચ સ્કીમ (JNNTSS): આ સ્કીમ ધોરણ 10 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે છે અને જેઓ પ્રતિભાશાળી છે અને સમાજના આર્થિક રીતે નબળા વર્ગમાંથી આવે છે તેમને નાણાકીય સહાય પૂરી પાડે છે. વધુ માહિતી માટે વેબસાઇટ - https://www.ncert.nic.in/programmes/talent_search ની મુલાકાત લો.


3. નેશનલ મીન્સ-કમ-મેરિટ શિષ્યવૃત્તિ યોજના: આ યોજના આર્થિક રીતે નબળા વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવવા માટે નાણાકીય સહાય પૂરી પાડે છે. વધુ માહિતી માટે વેબસાઇટ - https://www.scholarships.gov.in/ ની મુલાકાત લો.


4. લઘુમતી સમુદાયો માટે મેરિટ-કમ-મીન્સ શિષ્યવૃત્તિ: આ યોજના લઘુમતી સમુદાયોના વિદ્યાર્થીઓને નાણાકીય સહાય પૂરી પાડે છે જેઓ આર્થિક રીતે નબળા છે અને ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવી રહ્યા છે. વધુ માહિતી માટે વેબસાઇટ - https://minorityaffairs.gov.in/ ની મુલાકાત લો.

student_yojana_gujarat


✦ ગુજરાતમાં વિદ્યાર્થી યોજનાઓ (Scholarships for students in Gujarat \ Education loans for students in Gujarat)

5. વિદ્યાર્થીઓ માટે મુખ્યમંત્રીની સામાજિક સહાય યોજના: આ એક રાજ્ય-સ્તરની યોજના છે અને આર્થિક રીતે નબળા વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને નાણાકીય સહાય પૂરી પાડે છે. આ યોજના માટેની વિગતો અને પાત્રતા માપદંડો દરેક રાજ્યમાં બદલાય છે. વધુ માહિતી માટે સંબંધિત રાજ્ય સરકારનો સંપર્ક કરો.


6. રાષ્ટ્રીય શિષ્યવૃત્તિ પોર્ટલ: ભારતમાં કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતી તમામ શિષ્યવૃત્તિઓ માટે આ એક-સ્ટોપ પોર્ટલ છે. તે વિવિધ શિષ્યવૃત્તિઓ વિશે માહિતી પ્રદાન કરે છે અને અરજી પ્રક્રિયાને પણ સરળ બનાવે છે. વધુ માહિતી માટે વેબસાઇટ - https://www.scholarships.gov.in/ ની મુલાકાત લો.


7. SC/ST વિદ્યાર્થીઓ માટે પોસ્ટ-મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ: આ શિષ્યવૃત્તિ અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિના વિદ્યાર્થીઓ માટે છે જેઓ પોસ્ટ-મેટ્રિક સ્તરનો અભ્યાસ કરી રહ્યાં છે. તે તેમની ટ્યુશન ફી અને અન્ય ખર્ચાઓને આવરી લેવા માટે નાણાકીય સહાય પૂરી પાડે છે. વધુ માહિતી માટે વેબસાઇટ - https://socialjustice.nic.in/ ની મુલાકાત લો.


8. OBC વિદ્યાર્થીઓ માટે પોસ્ટ-મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ: આ શિષ્યવૃત્તિ અન્ય પછાત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ માટે છે જેઓ પોસ્ટ-મેટ્રિક સ્તરનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. તે તેમની ટ્યુશન ફી અને અન્ય ખર્ચાઓને આવરી લેવા માટે નાણાકીય સહાય પૂરી પાડે છે. વધુ માહિતી માટે વેબસાઇટ - https://socialjustice.nic.in/ ની મુલાકાત લો.


9.SC/ST વિદ્યાર્થીઓ માટે પ્રી-મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ: આ શિષ્યવૃત્તિ અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિના વિદ્યાર્થીઓ માટે છે જેઓ પ્રી-મેટ્રિક સ્તરનો અભ્યાસ કરી રહ્યાં છે. તે તેમની ટ્યુશન ફી અને અન્ય ખર્ચાઓને આવરી લેવા માટે નાણાકીય સહાય પૂરી પાડે છે. વધુ માહિતી માટે વેબસાઇટ - https://socialjustice.nic.in/ ની મુલાકાત લો.


10. ઓબીસી વિદ્યાર્થીઓ માટે પ્રી-મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ: આ શિષ્યવૃત્તિ અન્ય પછાત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ માટે છે જેઓ પૂર્વ-મેટ્રિક સ્તરનો અભ્યાસ કરી રહ્યાં છે. તે તેમની ટ્યુશન ફી અને અન્ય ખર્ચાઓને આવરી લેવા માટે નાણાકીય સહાય પૂરી પાડે છે. વધુ માહિતી માટે વેબસાઇટ - https://socialjustice.nic.in/ ની મુલાકાત લો.


નોંધ: અહીં દર્શાવેલ માહિતી બદલાઈ શકે છે, અને હું તમને નવીનતમ માહિતી અને અપડેટ્સ માટે સંબંધિત સરકારી વેબસાઇટ્સ તપાસવાની સલાહ આપીશ.

Powered by Blogger.