વેકેશન દરમિયાન ફરવા લાયક સ્થળો | ગુજરાત ના પર્યટક સ્થળો | સૌરાષ્ટ્ર ના ફરવા લાયક સ્થળો | ગુજરાતના જોવાલાયક સ્થળો pdf | Gujarat Na Farva Layak Sthalo | Gujarat tourist places | Gujarat famous place

    ગુજરાતના જોવાલાયક સ્થળો pdf (Gujarat na farva layak sthalo) અને ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓ અમદાવાદ, અમરેલી,આણંદ, અરવલ્લી, બનાસકાંઠા, ભરૂચ, ભાવનગર, બોટાદ, છોટા ઉદેપુર, દાહોદ, ડાંગ, દેવભૂમિ દ્વારકા, ગાંધીનગર, ગીર સોમનાથ, જામનગર,જુનાગઢ, ખેડા, કચ્છ, મહીસાગર, મહેસાણા, મોરબી, નર્મદા, નવસારી, પંચમહાલ, પાટણ, પોરબંદર, રાજકોટ, સાબરકાંઠા, સુરત, સુરેન્દ્રનગર, તાપી, વડોદરા, વલસાડ ના જોવાલાયક સ્થળોના નામ અને તેમના સરનામા આપેલ છે (Gujarat Tourism).


    વેકેશન દરમિયાન ફરવા લાયક સ્થળો (Gujarat Famous Place) ગુજરાત રાજ્ય માં આવેલા તમામ ફરવા લાયક નગરો અને સ્થળોની માહિતી અને ગુજરાત ના ફરવા લાયક સ્થળો (Gujarat Tourist Places), ગુજરાત ના ફરવા લાયક મંદિરો, પર્યટન સ્થળ (Gujarat Travel) તેમજ સૌરાષ્ટ્ર ના ફરવા લાયક સ્થળો અને જોવાલાયક સ્થળો અહીં આપેલ છે:

Gujarat-na-farva-ayak-sthalo


ગુજરાત ના કેટલાક ફરવા લાયક સ્થળો

સૌરાષ્ટ્ર ના ફરવા લાયક સ્થળો

ગુજરાત ના ફરવા લાયક મંદિરો,

ગુજરાત ના પર્યટક સ્થળો,

ગુજરાત રાજ્ય માં આવેલા તમામ ફરવા લાયક સ્થળોની માહિતી,

ફરવા લાયક સ્થળો અમદાવાદ,

નગરો અને ફરવા લાયક સ્થળો.,

વેકેશન દરમિયાન ફરવા લાયક સ્થળો,

ગુજરાતના જોવાલાયક સ્થળો,

ગુજરાતના જોવાલાયક સ્થળો pdf

 

✤ ગુજરાતના જોવાલાયક સ્થળો - ગુજરાત ના પર્યટક સ્થળો (Gujarat Tourist places and Address)

અહીં ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓની યાદી અને કેટલાક લોકપ્રિય પર્યટન સ્થળો અને તેમના સરનામાં છે:


અમદાવાદ

 1. સાબરમતી આશ્રમ, ગાંધી સ્મારક સંગ્રહાલય, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ, ગુજરાત 380027
 2. અડાલજ સ્ટેપવેલ, ગાંધીનગર અમદાવાદ હાઇવે, અડાલજ, ગુજરાત 382421
 3. કાંકરિયા તળાવ, મણિનગર, અમદાવાદ, ગુજરાત 380008
 4. જામા મસ્જિદ, અમદાવાદ, અમદાવાદ, ગુજરાત 380001


અમરેલી

 1. કામનાથ મહાદેવ મંદિર, અમરેલી, ગુજરાત 365601
 2. નાગનાથ મંદિર, અમરેલી, ગુજરાત 365601
 3. ગીર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન અને વન્યજીવ અભયારણ્ય, સાસણ ગીર, ગુજરાત 362135
 4. તુલશીશ્યામ હોટ સ્પ્રિંગ્સ, તુલસી-શ્યામ રોડ, અમરેલી, ગુજરાત 365430


આણંદ

 1. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ અને વીર વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ મેમોરિયલ, કરમસદ, આણંદ, ગુજરાત 388325
 2. ઇસ્કોન મંદિર, વલ્લભ વિદ્યાનગર, આણંદ, ગુજરાત 388120
 3. સ્વામિનારાયણ મંદિર, વલ્લભ વિદ્યાનગર, આણંદ, ગુજરાત 388120
 4. ડાકોર મંદિર, ડાકોર, ગુજરાત 388225


અરવલ્લી

 1. મોઢેરા સૂર્ય મંદિર, મોઢેરા, ગુજરાત 384212
 2. તારંગા હિલ, અરવલ્લી, ગુજરાત 383275
 3. શામળાજી મંદિર, શામળાજી, ગુજરાત 383355
 4. કુંભારિયા જૈન મંદિરો, કુંભારિયા, અરવલ્લી, ગુજરાત 383320


બનાસકાંઠા

 1. માઉન્ટ આબુ, અબુ આરડી, રાજસ્થાન 307501
 2. અંબાજી મંદિર, અંબાજી, બનાસકાંઠા, ગુજરાત 385110
 3. જેસોર સ્લોથ રીંછ અભયારણ્ય, બનાસકાંઠા, ગુજરાત 385410
 4. કુંભારિયા જૈન મંદિરો, કુંભારિયા, અરવલ્લી, ગુજરાત 383320


ભરૂચ

 1. ગોલ્ડન બ્રિજ, ગોલ્ડન બ્રિજ, સરદાર પટેલ બ્રિજ, અંકલેશ્વર, ગુજરાત 393001
 2. નર્મદા પાર્ક, નર્મદા રોડ, ભરૂચ, ગુજરાત 392001
 3. શૂલપાણેશ્વર વન્યજીવ અભયારણ્ય, રાજપીપળા, ગુજરાત 393145
 4. ભૃગુ ઋષિ મંદિર, ભોલાવ, ભરૂચ, ગુજરાત 392002


ભાવનગર

 1. બ્લેકબક નેશનલ પાર્ક, વેળાવદર, ભાવનગર, ગુજરાત 364001
 2. બાર્ટન લાઇબ્રેરી, ભાવનગર, ગુજરાત 364001
 3. તખ્તેશ્વર મંદિર, તખ્તેશ્વર રોડ, ભાવનગર, ગુજરાત 364001
 4. ગંગા દેરી, ગંગાજલિયા, ભાવનગર, ગુજરાત 364001


બોટાદ

 1. ખોડિયાર માતા મંદિર, ખોડિયાર નગર, બોટાદ, ગુજરાત 364710
 2. જોગમાયા માતા મંદિર, બોટાદ, ગુજરાત 364710
 3. શ્રી દ્વારકાધીશ મંદિર, બોટાદ, ગુજરાત 364710
 4. વિજય વિલાસ પેલેસ, માંડવી, ગુજરાત 370465


છોટા ઉદેપુર

 1. પ્રતાપ વિલાસ પેલેસ, છોટા ઉદેપુર, ગુજરાત 391165
 2. હઠીસિંહ જૈન મંદિર, તિથલ રોડ, છોટા ઉદેપુર, ગુજરાત 391165
 3. સરદાર સરોવર ડેમ, સરદાર સરોવર ડેમ સાઇટ, કેવડિયા, ગુજરાત 393155
 4. જગદીશચંદ્ર બોઝ એક્વેરિયમ, સુરત, ગુજરાત


 ✦ ગુજરાતના કેટલાક વધુ જિલ્લાઓ અને તેમના સરનામાં સાથેના લોકપ્રિય પ્રવાસન સ્થળો (Gujarat famous place):


દાહોદ

 1. ચાંપાનેર-પાવાગઢ પુરાતત્વ ઉદ્યાન, પાવાગઢ, ગુજરાત 389360
 2. દાહોદ જૈન મંદિર, સ્ટેશન રોડ, દાહોદ, ગુજરાત 389151
 3. કડાણા ડેમ, કડાણા, ગુજરાત 389155
 4. નાગધેડા મંદિર, ગરબાડા, ગુજરાત 389155


ડાંગ

 1. વાંસદા નેશનલ પાર્ક, વાંસદા, ગુજરાત 396580
 2. સાપુતારા તળાવ, સાપુતારા, ગુજરાત 394720
 3. ગીરા ધોધ, ગીરા વોટરફોલ, સાપુતારા, ગુજરાત 394720
 4. પૂર્ણા અભયારણ્ય, મહેલ, ગુજરાત 394730


દેવભૂમિ દ્વારકા

 1. દ્વારકાધીશ મંદિર, દ્વારકા, ગુજરાત 361335
 2. રુક્મિણી દેવી મંદિર, દ્વારકા, ગુજરાત 361335
 3. બેટ દ્વારકા, દ્વારકા, ગુજરાત 361335
 4. નાગેશ્વર જ્યોતિર્લિંગ મંદિર, દ્વારકા, ગુજરાત 361335


ગાંધીનગર

 1. અક્ષરધામ મંદિર, સેક્ટર 20, ગાંધીનગર, ગુજરાત 382021
 2. ઇન્દ્રોડા નેચર પાર્ક, સેક્ટર 7, ગાંધીનગર, ગુજરાત 382007
 3. સરિતા ઉદ્યાન, સરિતા ઉદ્યાન, સેક્ટર 9, ગાંધીનગર, ગુજરાત 382009
 4. અડાલજ સ્ટેપવેલ, અડાલજ, ગુજરાત 382421


ગીર સોમનાથ

 1. ગિરનાર હિલ્સ, ગિરનાર હિલ્સ, જૂનાગઢ, ગુજરાત 362001
 2. સોમનાથ મંદિર, પ્રભાસ પાટણ, સોમનાથ, ગુજરાત 362268
 3. ગીર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન અને વન્યજીવ અભયારણ્ય, સાસણ ગીર, ગુજરાત 362135
 4. ભાલકા તીર્થ, પ્રભાસ પાટણ, સોમનાથ, ગુજરાત 362268


જામનગર

 1. લાખોટા પેલેસ અને મ્યુઝિયમ, જામનગર, ગુજરાત 361001
 2. ખીજડીયા પક્ષી અભયારણ્ય, ખીજડીયા, જામનગર, ગુજરાત 361006
 3. બાલા હનુમાન મંદિર, લાખોટા તલાવ, જામનગર, ગુજરાત 361001
 4. મરીન નેશનલ પાર્ક, જામનગર, ગુજરાત 361008


જુનાગઢ

 1. ગિરનાર હિલ્સ, ગિરનાર હિલ્સ, જૂનાગઢ, ગુજરાત 362001
 2. મહાબત મકબરા, જૂનાગઢ, ગુજરાત 362001
 3. ઉપરકોટ કિલ્લો, જૂનાગઢ, ગુજરાત 362001
 4. સક્કરબાગ ઝૂઓલોજિકલ ગાર્ડન, જૂનાગઢ, ગુજરાત 362001


ખેડા

 1. સ્વામિનારાયણ મંદિર, કરમસદ, ગુજરાત 388325
 2. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ અને વીર વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ મેમોરિયલ, કરમસદ, ગુજરાત 388325
 3. ડભોઈ કિલ્લો, ડભોઈ, ગુજરાત 391110
 4. નર્મદા કેનાલ, ખેડા, ગુજરાત 388205
 5. મને આશા છે કે આ યાદી તમને ગુજરાતની તમારી સફરની યોજના કરવામાં મદદ કરશે!


મહીસાગર

 1. હઠીસિંહ જૈન મંદિર, મોડાસા, ગુજરાત 383315
 2. શૂલપાણેશ્વર વન્યજીવ અભયારણ્ય, મહિસાગર, ગુજરાત 389001
 3. શૂલપાણેશ્વર મહાદેવ મંદિર, શૂલપાણેશ્વર, મહિસાગર, ગુજરાત 389001
 4. કંજરી ડીયર પાર્ક, કંજરી, મહિસાગર, ગુજરાત 389340


મહેસાણા

 1. સૂર્ય મંદિર, મોઢેરા, ગુજરાત 384212
 2. થોલ પક્ષી અભયારણ્ય, થોલ, ગુજરાત 382429
 3. ઊંઝા મંદિર, ઊંઝા, ગુજરાત 384170
 4. દૂધસાગર ડેરી, મહેસાણા, ગુજરાત 384002


મોરબી

 1. વેલિંગ્ડન સચિવાલય, મોરબી, ગુજરાત 363641
 2. મણિ મંદિર, મોરબી, ગુજરાત 363641
 3. દરબારગઢ પેલેસ, મોરબી, ગુજરાત 363641
 4. મચ્છુ ડેમ, મચ્છુ ડેમ રોડ, મોરબી, ગુજરાત 363641


નર્મદા

 1. સરદાર સરોવર ડેમ, કેવડિયા, ગુજરાત 393155
 2. શૂલપાણેશ્વર વન્યજીવ અભયારણ્ય, મહિસાગર, ગુજરાત 389001
 3. વઢવાણા વેટલેન્ડ એન્ડ ઈકો કેમ્પસાઈટ, વઢવાણા, ગુજરાત 390017
 4. સરદાર પટેલ ઝૂઓલોજિકલ પાર્ક, કેવડિયા, ગુજરાત 393155


નવસારી

 1. વાંસદા નેશનલ પાર્ક, વાંસદા, ગુજરાત 396580
 2. ગણદેવી મંદિર, ગણદેવી, નવસારી, ગુજરાત 396360
 3. દાંડી બીચ, દાંડી, નવસારી, ગુજરાત 396427
 4. બીલીમોરા જેટી, બીલીમોરા, નવસારી, ગુજરાત 396325


પંચમહાલ

 1. ચાંપાનેર-પાવાગઢ પુરાતત્વ ઉદ્યાન, પાવાગઢ, ગુજરાત 389360
 2. જાંબુઘોડા વન્યજીવ અભયારણ્ય, જાંબુઘોડા, ગુજરાત 389365
 3. કડિયા ડુંગર ગુફાઓ, કડિયાડુંગર, ગુજરાત 389330
 4. હાથની વોટરફોલ, હાથની, ગુજરાત 389330


પોરબંદર

 1. કીર્તિ મંદિર, પોરબંદર, ગુજરાત 360575
 2. પોરબંદર બીચ, પોરબંદર, ગુજરાત 360575
 3. સુદામા મંદિર, પોરબંદર, ગુજરાત 360575
 4. રાણા બાપુનો મહેલ, પોરબંદર, ગુજરાત 360575


 ✦ અહીં ગુજરાતના કેટલાક વધુ જિલ્લાઓ અને સરનામાં સાથે તેમના નગરો અને ફરવા લાયક સ્થળો (Gujarat Tourism):


રાજકોટ

 1. વોટસન મ્યુઝિયમ, રાજકોટ, ગુજરાત 360001
 2. રોટરી ડોલ્સ મ્યુઝિયમ, રાજકોટ, ગુજરાત 360001
 3. આજી ડેમ, આજી ડેમ રોડ, રાજકોટ, ગુજરાત 360003
 4. પ્રદ્યુમન પાર્ક, રાજકોટ, ગુજરાત 360001


સાબરકાંઠા

 1. પોલો ફોરેસ્ટ, પોલો ફોરેસ્ટ, ગુજરાત 383375
 2. ઇડર હિલ, ઇડર, સાબરકાંઠા, ગુજરાત 383430
 3. વિજયનગર ફોરેસ્ટ, વિજયનગર, સાબરકાંઠા, ગુજરાત 383460
 4. શામળાજી મંદિર, શામળાજી, સાબરકાંઠા, ગુજરાત 383355


સુરત

 1. ડુમસ બીચ, ડુમસ રોડ, સુરત, ગુજરાત 395007
 2. સુરત કેસલ, સુરત, ગુજરાત 395003
 3. ગોપી તલાવ, સુરત, ગુજરાત 395001
 4. જગદીશચંદ્ર બોઝ એક્વેરિયમ, અઠવાલાઇન્સ, સુરત, ગુજરાત 395007


સુરેન્દ્રનગર

 1. ધ્રાંગધ્રા સોલ્ટવર્કસ, ધ્રાંગધ્રા, ગુજરાત 363310
 2. અંબાજી મંદિર, હળવદ રોડ, સુરેન્દ્રનગર, ગુજરાત 363001
 3. થાન-તિરુપતિ બાલાજી મંદિર, થાન, ગુજરાત 363310
 4. શારદાગ્રામ મ્યુઝિયમ, લીંબડી, ગુજરાત 363421


તાપી

 1. ઉકાઈ ડેમ, સોનગઢ, ગુજરાત 394670
 2. ગિરમલ ધોધ, તાપી, ગુજરાત 394680
 3. દેડિયાપાડા વન્યજીવ અભયારણ્ય, તાપી, ગુજરાત 393040
 4. કોટેશ્વર મહાદેવ મંદિર, દેડિયાપાડા, તાપી, ગુજરાત 393040


વડોદરા

 1. લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસ, વડોદરા, ગુજરાત 390001
 2. સયાજી બાગ, વડોદરા, ગુજરાત 390018
 3. સુરસાગર તળાવ, વડોદરા, ગુજરાત 390011
 4. EME મંદિર, ફતેહગંજ, વડોદરા, ગુજરાત 390008


 ✦ ગુજરાતના કેટલાક વધુ જિલ્લાઓ અને તેમના સરનામાં સાથેના વેકેશન દરમિયાન ફરવા લાયક સ્થળો (Places to visit in Gujarat / Gujarat Travel):


વલસાડ

 1. તિથલ બીચ, તિથલ, વલસાડ, ગુજરાત 396001
 2. પારનેરા હિલ, પારનેરા, વલસાડ, ગુજરાત 396125
 3. સાંઈ બાબા મંદિર, વલસાડ, ગુજરાત 396001
 4. તડકેશ્વર મહાદેવ મંદિર, તડકેશ્વર, વલસાડ, ગુજરાત 396001


બોટાદ

 1. ખોડિયાર માતાનું મંદિર, બોટાદ, ગુજરાત 364710
 2. શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર, બોટાદ, ગુજરાત 364710
 3. ગોપનાથ બીચ, ગોપનાથ, બોટાદ, ગુજરાત 364730
 4. બોટાદ કિલ્લો, બોટાદ, ગુજરાત 364710


છોટા ઉદેપુર

 1. પ્રતાપ વિલાસ પેલેસ, છોટા ઉદેપુર, ગુજરાત 391165
 2. સુરસાગર તળાવ, છોટા ઉદેપુર, ગુજરાત 391165
 3. સંખેડા ફર્નિચર ગામ, સંખેડા, છોટા ઉદેપુર, ગુજરાત 391145
 4. કાવડા વોટરફોલ, કાવડા, છોટા ઉદેપુર, ગુજરાત 391170


ગીર સોમનાથ

 1. સોમનાથ મંદિર, સોમનાથ, ગુજરાત 362268
 2. ગીર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન અને વન્યજીવ અભયારણ્ય, જૂનાગઢ, ગુજરાત 362001
 3. ત્રિવેણી સંગમ, સોમનાથ, ગુજરાત 362268
 4. કનકાઈ માતાનું મંદિર, સાસણ ગીર, ગુજરાત 362135

હું આશા રાખું છું કે આ યાદી તમને તમારા ગુજરાત પ્રવાસના આયોજનમાં મદદરૂપ થશે!


Gujarat-famous-place

ગુજરાતમાં ઓનલાઇન સેવાઓ :


 ✦ ગુજરાત ના કેટલાક ફરવા લાયક સ્થળો તેમના સરનામાં સાથે છે (Top Tourist places in Gujarat, Top Places to Visit in Gujarat):


અમદાવાદ - સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ, અમદાવાદ, ગુજરાત 380001, ભારત


કચ્છ - કચ્છનું રણ, કચ્છ, ગુજરાત 370001, ભારત


ગીર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન - સાસણ ગીર, જૂનાગઢ જિલ્લો, ગુજરાત 362135, ભારત


સોમનાથ - વેરાવળ, ગીર સોમનાથ, ગુજરાત 362268, ભારત


દ્વારકા - દ્વારકા, દેવભૂમિ દ્વારકા, ગુજરાત 361335, ભારત


કચ્છનું રણ - કચ્છનું રણ, કચ્છ, ગુજરાત 370001, ભારત


ચાંપાનેર-પાવાગઢ પુરાતત્વ ઉદ્યાન - ચાંપાનેર - પાવાગઢ રોડ, ચાંપાનેર, ગુજરાત 389360, ભારત


જૂનાગઢ - જૂનાગઢ, ગુજરાત, ભારત


પાટણ - પાટણ, ગુજરાત, ભારત


વડોદરા - વડોદરા, ગુજરાત, ભારત


ભુજ - ભુજ, કચ્છ, ગુજરાત 370001, ભારત


સાપુતારા - સાપુતારા, ગુજરાત 394720, ભારત


સાસણ ગીર - સાસણ ગીર, જુનાગઢ જિલ્લો, ગુજરાત 362135, ભારત


મોઢેરા - મોઢેરા, ગુજરાત 384212, ભારત


જામનગર - જામનગર, ગુજરાત, ભારત


ધોળાવીરા - ધોળાવીરા, કચ્છ, ગુજરાત 370165, ભારત


મહુડી - મહુડી, ગુજરાત 382715, ભારત


લોથલ - લોથલ, ગુજરાત 382230, ભારત


નળસરોવર તળાવ - નળસરોવર પક્ષી અભયારણ્ય, સાણંદ નળસરોવર રોડ, અમદાવાદ, ગુજરાત 382170, ભારત


ગાંધીનગર - ગાંધીનગર, ગુજરાત, ભારત


પાલીતાણા - પાલીતાણા, ભાવનગર, ગુજરાત 364270, ભારત


બારડોલી - બારડોલી, ગુજરાત, ભારત


વલસાડ - વલસાડ, ગુજરાત, ભારત


છોટા ઉદેપુર - છોટા ઉદેપુર, ગુજરાત 391165, ભારત


સુરત - સુરત, ગુજરાત, ભારત


ચાંપાનેર - ચાંપાનેર, ગુજરાત 389360, ભારત


નવસારી - નવસારી, ગુજરાત, ભારત


નર્મદા - નર્મદા નદી, ગુજરાત, ભારત


ભાવનગર - ભાવનગર, ગુજરાત, ભારત


કેવડિયા - કેવડિયા, ગુજરાત 393151, ભારત


અહીં ગુજરાતમાં મુલાકાત લેવા માટેના કેટલાક વધુ સ્થળો તેમના સરનામાં સાથે છે:


અંબાજી - અંબાજી, ગુજરાત 385110, ભારત


પાલનપુર - પાલનપુર, ગુજરાત, ભારત


પોરબંદર - પોરબંદર, ગુજરાત, ભારત


સાપુતારા તળાવ - સાપુતારા, ગુજરાત 394720, ભારત


માંડવી - માંડવી, ગુજરાત 370465, ભારત


ડાકોર - ડાકોર, ગુજરાત 388225, ભારત


આણંદ - આણંદ, ગુજરાત, ભારત


ભદ્રા - ભદ્રા, ગુજરાત 382715, ભારત


શંખેશ્વર - શંખેશ્વર, ગુજરાત 384210, ભારત


ઉદવાડા - ઉદવાડા, વલસાડ, ગુજરાત 396185, ભારત


થોલ તળાવ - થોલ પક્ષી અભયારણ્ય, અમદાવાદ-મહેસાણા હાઇવે, થોલ, ગુજરાત 382721, ભારત


કાંકરિયા તળાવ - કાંકરિયા તળાવ, અમદાવાદ, ગુજરાત 380002, ભારત


ગાંધાર - ગાંધાર, ગુજરાત 370165, ભારત


ડુમસ બીચ - ડુમસ રોડ, ડુમસ, સુરત, ગુજરાત 395007, ભારત


દાંડી - દાંડી, નવસારી, ગુજરાત, ભારત


ગોપનાથ બીચ - ગોપનાથ બીચ, ભાવનગર, ગુજરાત 364540, ભારત


ચોટીલા - ચોટીલા, ગુજરાત 360311, ભારત


બરડા હિલ્સ વન્યજીવ અભયારણ્ય - બરડા હિલ્સ વન્યજીવ અભયારણ્ય, ગુજરાત 360577, ભારત


સૂર્ય મંદિર - મોઢેરા, ગુજરાત 384212, ભારત


હઠીસિંહ જૈન મંદિર - શાહીબાગ રોડ, શાહીબાગ, અમદાવાદ, ગુજરાત 380004, ભારત


 ગુજરાતમાં મુલાકાત લેવા માટેના કેટલાક વધુ સ્થળો તેમના સરનામાં સાથે છે:


Gira Falls - Waghai - Saputara Road, Waghai, Gujarat 394730, India


મરીન નેશનલ પાર્ક - મરીન નેશનલ પાર્ક, જામનગર, ગુજરાત 361140, ભારત


ડાંગ - ડાંગ જિલ્લો, ગુજરાત, ભારત


વાંસદા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન - વાંસદા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન, વાંસદા, ગુજરાત 396580, ભારત


Balaram Palace Resort - Balaram Palace Resort, Chitrasani Village, Balaram, Gujarat 385560, India


બરોડા મ્યુઝિયમ અને પિક્ચર ગેલેરી - સયાજીબાગ, વડોદરા, ગુજરાત 390018, ભારત


સાયન્સ સિટી - સાયન્સ સિટી, અમદાવાદ, ગુજરાત 380060, ભારત


સયાજી બાગ - સયાજી બાગ, વડોદરા, ગુજરાત 390001, ભારત


સીદી સૈય્યદ મસ્જિદ - સીદી સૈય્યદ મસ્જિદ, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ, ગુજરાત 380001, ભારત


લો ગાર્ડન - લો ગાર્ડન, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ, ગુજરાત 380006, ભારત


ગાંધી આશ્રમ - સાબરમતી આશ્રમ, ગાંધી સ્મારક સંગ્રહાલય, અમદાવાદ, ગુજરાત 380027, ભારત


સ્વામિનારાયણ અક્ષરધામ - અક્ષરધામ, સેક્ટર 20, ગાંધીનગર, ગુજરાત 382020, ભારત


સુરસાગર તળાવ - સુરસાગર તળાવ, વડોદરા, ગુજરાત 390001, ભારત


જ્યુબિલી ગાર્ડન - જ્યુબિલી ગાર્ડન, રાજમહેલ રોડ, વડોદરા, ગુજરાત 390001, ભારત


કીર્તિ મંદિર - કીર્તિ મંદિર, કોઠી રોડ, પોરબંદર, ગુજરાત 360575, ભારત


નારાયણ સરોવર અભયારણ્ય - નારાયણ સરોવર અભયારણ્ય, લખપત, ગુજરાત 370601, ભારત


ગોમતી ઘાટ - ગોમતી ઘાટ, દ્વારકા, ગુજરાત 361335, ભારત


મહુડી જૈન મંદિર - મહુડી જૈન મંદિર, મહુડી, ગુજરાત 382715, ભારત


શૂલપાણેશ્વર વન્યજીવ અભયારણ્ય - શૂલપાણેશ્વર વન્યજીવ અભયારણ્ય, ડેડિયાપાડા, ગુજરાત 393040, ભારત


નર્મદા કેનાલ - સરદાર સરોવર ડેમ, કેવડિયા કોલોની, ગુજરાત 393151, ભારત


 ✦ Gujarat Tourist Key Points: 

 • Gujarat na farva layak sthalo,
 • Places to visit in gujarat,
 • Gujarat tourist places,
 • Gujarat famous place,
 • Gujarat me ghumne layak jagah,
 • Tourist places in gujarat,
 • Gujarat Travel,
 • Gujarat me Ghumne ke Pramukh sthan,
 • Gujarat Ghumne ki jagah
 • Best places to visit in Gujarat,
 • Places to see in Gujarat,
 • Top Tourist places in Gujarat,
 • Top Places to Visit in Gujarat

Powered by Blogger.