ગુજરાત પોલીસ PSI / કોન્સ્ટેબલ કોલ લેટર | Gujarat Police Bharti call letter Download | ojas.gujarat.gov.in | Gujarat Police Exam Paper

Gujarat Police Bharti call latter


ડાઉનલોડ કરો ગુજરાત પોલીસ PSI /કોન્સ્ટેબલ કોલ લેટર ( Gujarat Police Bharti call letter / PSI Call Letter Gujarat ) | Gujarat Police old Paper pdf | ojas.gujart.gov.in ; ગુજરાત પોલીસ કોન્સ્ટેબલ / લોક રક્ષક શારીરિક પરીક્ષા 3જી ડિસેમ્બર 2021 થી શરૂ થશે. હવે, સારા સમાચાર એ છે કે કોન્સ્ટેબલની ભરતી માટે એડમિટ કાર્ડ ( LRD Call Letter ) અથવા હોલ ટિકિટ ગુજરાત પોલીસ ભરતી વિભાગની સંબંધિત સત્તા દ્વારા જારી કરવામાં આવી છે.


કોન્સ્ટેબલ /PSI કોલ લેટર ડાઉનલોડ ચાલુ | LRD Exam Paper 


ગુજરાત પોલીસની શારીરિક પરીક્ષા 3જી ડિસેમ્બર 2021થી શરૂ થશે


તમામ ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ ojas.gujarat.gov.in પર જઈને કોન્સ્ટેબલ ( LRD Call letter / PSI call Letter ) એડમિટ કાર્ડ ડાઉનલોડ કરી શકે છે.


કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા કન્ફોર્મેશન નંબર તથા જન્મતારીખ નાખવાની રહેશે. જેનાથી સરળતાથી તમારો કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરી શકો છો. જો કન્ફોર્મેશન નંબર ખબર ન હોય તો નીચે આપેલ લિંક દ્વારા જાણી શકો છો.


વિદેશમાં અભ્યાસ અર્થે સરકારની નાણાકીય લોન યોજના વિશેની માહિતી >> ક્લિક કરો


ફિઝિકલ પરીક્ષા માટે નીચેની વિગતો જાણી શકશો..

૧.તમારો નંબર ક્યાં આવ્યો છે. 

૨.કઇ તારીખે દોડ છે ?

૩.કેટલો સમય છે ?


પોલીસ લોકરક્ષક અને PSI ભરતી અંતર્ગત જરૂરી સૂચના


ગુજરાત પોલીસ કોન્સ્ટેબલ કોલ લેટર ( LRD Call Letter ojas ) ડાઉનલોડ કરવા માટે મહત્વપૂર્ણ માર્ગદર્શિકા અનુસરો

1. બધા ઉમેદવારોએ સત્તાવાર વેબસાઇટ ogas.gujarat.gov.in ની મુલાકાત લેવી આવશ્યક છે


2. તમારે પરીક્ષા પસંદ કરવાની અને કોન્ફરમેશન નંબર અને જન્મ તારીખ દાખલ કરવાની જરૂર છે.


3. લોકરક્ષક એડમિટ કાર્ડ/હોલ ટીકરની (LRD Bharti call letter ) નવી વિન્ડો ખુલશે.


4. હવે તમે તમારો કોલ લેટર પ્રિન્ટ / ડાઉન્લોડ કરી શકો છો.


👉 LRD Call Letter | PSI Call Letter Download  >>>  અહીંયા પર ક્લિક કરો 


તમારો કન્ફર્મેશન નબર જાણવા માટે અહીં ક્લિક કરો


👉 Gujarat Police Constable Question Paper | LRD old Exam Paper >>> Click Here for Download


👉 વિદ્યાર્થી સહાય યોજના =>  અભ્યાસ માટે સહાય યોજનાGujarat Police Bharti Exam Paper


Download Gujarat Police psi / constable call letter | ojas.gujarat.gov.in | LRD Physical Test | LRD Call Letter | Gujarat Police Bharti Exam Paper

Download Gujarat Police psi / constable call letter / LRD Old Paper | ojas.gujart.gov.in; Gujarat Police Constable / Lok Rakshak Physical Examination will start from 3rd December 2021. Now, the good news is that the admit card or hall ticket for recruitment of constable has been issued by the concerned authority of Gujarat Police Recruitment Department.


Physical examination of Gujarat Police will start from 3rd December 2021


All the candidates can go to the official website ojas.gujarat.gov.in and download the Constable Admit Card (LRD Call Letter ).


Follow the important guidelines for downloading Gujarat Police Constable ( LRD Bharti / PSI Bharti ) Call Letter

1. All candidates must visit the official website ogas.gujarat.gov.in


2. Then you need to select the exam and enter the confirmation number and date of birth.


3. A new window of Lokarakshak Admit Card / Hall Ticker ( Police Constable Call letter / PSI Call Letter )will open.


4. Now you can print / download your LRD call letter / PSI Call Letter .


Download call Letter


Police Constable Paper Solution / Constable Exam Paper 2019

Gujarat Police Constable Question Paper | LRD old Exam Paper >>> Click Here for Download


Powered by Blogger.