SBI po apply online | SBI PO Recruitment 1673 Posts | SBI - State Bank of India સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા માં ભરતી | SBI નોકરી નો અભ્યાસક્રમ | SBI Jobs syllabus

સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI) State Bank of India (SBI) Recruitment | SBI Probationary Officers (POs)

SBI Recruitment and Syllabus State Bank of India  સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા માં ભરતી અને SBI નોકરી નો અભ્યાસક્રમ , SBI Circle Based Officer (CBO) Recruitment and Syllabus 

SBI PO Recruitment 1673 Posts

SBI PO ભરતી 2022 | SBI - State Bank of India Recruitment and Syllabus 


સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI) એ 21/09/2022 ના રોજ SBI PO 2022 સૂચના પ્રકાશિત કરી છે. સમગ્ર ભારતમાં નિયમિત ધોરણે પ્રોબેશનરી ઓફિસરની જગ્યાઓ ભરવા માટે 1673 ખાલી જગ્યાઓ માટે જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે. દર વર્ષે ઉમેદવારો માટે આ સૌથી વધુ રાહ જોવાતી સૂચના છે અને બેંકિંગ અને ફાઇનાન્સ સેક્ટરમાં કામ કરવા માંગતા ઉમેદવારો માટે આ એક શ્રેષ્ઠ તક છે. ઉમેદવારો 22/09/2022 થી 12/10/2022 સુધી ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે. ઉમેદવારો પોસ્ટ વિગતો, ખાલી જગ્યાની વિગતો, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી પદ્ધતિ, ફી માળખું, પરીક્ષા પેટર્ન અને મહત્વપૂર્ણ તારીખો પણ ચકાસી શકે છે.


નોકરીની વિગતો

પોસ્ટની સંખ્યા: 1673

પોસ્ટનું નામ: પ્રોબેશનરી ઓફિસર (PO)


State Bank of India (SBI) Recruitment for 1673 Probationary Officers (POs) Job at Home - Careers (bank.sbi)

State Bank of India (SBI) Recruitment for 1673 Probationary Officers (POs) Posts 2022

Total Posts: 1673 Posts ( All India )


યોગ્યતાના માપદંડ

શૈક્ષણિક લાયકાત

માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી કોઈપણ સ્નાતક અથવા કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા માન્ય કોઈપણ સમકક્ષ લાયકાત. જેઓ સ્નાતકના અંતિમ વર્ષ/સેમેસ્ટરમાં છે તેઓ પણ આ શરતને આધીન અસ્થાયી રૂપે અરજી કરી શકે છે કે, જો ઇન્ટરવ્યુ માટે બોલાવવામાં આવે, તો તેઓએ 31.12.2022ના રોજ અથવા તે પહેલાં ગ્રેજ્યુએશન પરીક્ષા પાસ કરી હોવાનો પુરાવો રજૂ કરવો પડશે. ઇન્ટિગ્રેટેડ ડ્યુઅલ ડિગ્રી (IDD) પ્રમાણપત્ર ધરાવતા ઉમેદવારોએ ખાતરી કરવી જોઈએ કે IDD પાસ કરવાની તારીખ 31.12.2022 અથવા તે પહેલાંની છે. મેડિકલ, એન્જીનીયરીંગ, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ, કોસ્ટ એકાઉન્ટન્ટ જેવી લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પણ લાયક ગણાશે.


વય મર્યાદા

01.04.2022 ના રોજ 21 વર્ષથી ઓછી અને 30 વર્ષથી વધુ નહીં એટલે કે ઉમેદવારોનો જન્મ 01.04.2001 પછી અને 02.04.1992 (બંને દિવસો સહિત) પહેલાં થયો ન હોવો જોઈએ.


અરજી ફી (નૉન-રિફંડપાત્ર):

અરજી ફી રૂ. જનરલ/EWS/OBC ઉમેદવારો માટે 750/- અને SC/ST/PwD ઉમેદવારો માટે 'Nil' હશે. એકવાર ચૂકવેલ અરજી ફી કોઈપણ ખાતામાં પરત કરવામાં આવશે નહીં અને કોઈપણ અન્ય પરીક્ષા અથવા પસંદગી માટે અનામત રાખી શકાશે નહીં.


પસંદગી પ્રક્રિયા

SBI PO ભરતી પરીક્ષા એ ભારતમાં પ્રીમિયર જાહેર ક્ષેત્રની બેંક પરીક્ષાઓમાંની એક છે. IBPS દ્વારા આયોજિત બેંક પ્રવેશ પરીક્ષાઓની તુલનામાં તે થોડી અઘરી માનવામાં આવે છે. SBI ખાતે પ્રોબેશનરી ઓફિસર્સ માટેની ભરતી પ્રક્રિયામાં 3 તબક્કાઓનો સમાવેશ થાય છે:

  • પ્રારંભિક પરીક્ષા
  • મુખ્ય પરીક્ષા
  • GD/ઇન્ટરવ્યુ

👉 વિદ્યાર્થી સહાય યોજના =>  અભ્યાસ માટે સહાય યોજના


કેવી રીતે અરજી કરવી

SBI એક પ્રતિષ્ઠિત બેંક છે જે તેના કર્મચારીઓને સુંદર પગાર અને નોકરીની સુરક્ષા પૂરી પાડે છે, જે આ ભરતીઓ માટે લાખો ઉમેદવારોની ભીડનું એક કારણ છે. ઉમેદવારો SBI PO 2022 માટે 22મી સપ્ટેમ્બર 2022 પછી નીચે દર્શાવેલ લિંક પરથી સીધી અરજી કરી શકે છે જ્યારે લિંક SBIની સત્તાવાર વેબસાઇટ એટલે કે https://bank.sbi/web/careers અથવા https://www.sbi.co.in/web/careers પર સત્તાવાર રીતે સક્રિય થશે.


SBI po apply onlineમહત્વપૂર્ણ તારીખો
➢ સૂચના નંબર: CRPD/PO/2022-23/18
➢ SBI PO નોટિફિકેશન 2022: 21મી સપ્ટેમ્બર 2022
➢ ઓનલાઈન નોંધણી 22મી સપ્ટેમ્બર 2022થી શરૂ થાય છે
➢ SBI PO ઓનલાઇન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 12મી ઑક્ટોબર 2022 (sbi po apply online last date)
➢ ફી ભરવાની છેલ્લી તારીખ: 12મી ઑક્ટોબર 2022
➢ પૂર્વ પરીક્ષા તાલીમનું સંચાલન: નવેમ્બર 2022 / ડિસેમ્બર 2022
➢ SBI PO એડમિટ કાર્ડ 2022 (પ્રારંભિક): ડિસેમ્બર 2022 ના 1લા/2જા અઠવાડિયે
➢ SBI PO 2022 પરીક્ષાની તારીખ- પ્રિલિમ્સ: 17મી/18મી/19મી/20મી ડિસેમ્બર 2022 (sbi po exam date 2022)
➢ SBI PO 2022 પરીક્ષા તારીખ - મુખ્ય: જાન્યુઆરી 2023 / ફેબ્રુઆરી 2023
➢ સમૂહ વ્યાયામ અને ઇન્ટરવ્યુનું આયોજન: ફેબ્રુઆરી/માર્ચ 2023
➢ અંતિમ પરિણામની ઘોષણા: માર્ચ 2023


SBI POs પરીક્ષા પેટર્ન 2022


તબક્કો-I: પ્રારંભિક પરીક્ષા: 100 ગુણ માટેની ઉદ્દેશ્ય કસોટી ધરાવતી પ્રારંભિક પરીક્ષા ઓનલાઈન લેવામાં આવશે. કસોટીમાં નીચે મુજબ 3 વિભાગો (દરેક વિભાગ માટે અલગ સમય સાથે) હશે:

કુલ પ્રશ્નો (Total Questions): 100
કુલ ગુણ: 100
સમયગાળો (Duration): 1 કલાક
  • અંગ્રેજી ભાષા: 30 પ્રશ્નો
  • માત્રાત્મક યોગ્યતા (Quantitative Aptitude): 35 પ્રશ્નો
  • તર્ક ક્ષમતા (Reasoning Ability): 35 પ્રશ્નો
અંતિમ પસંદગી: ઉમેદવારોએ તબક્કો-II અને તબક્કો-III બંનેમાં અલગ-અલગ લાયકાત ધરાવવી પડશે. મુખ્ય પરીક્ષા (તબક્કો-II), ઉદ્દેશ્ય કસોટી અને વર્ણનાત્મક કસોટી બંનેમાં મેળવેલ ગુણ, અંતિમ મેરિટ યાદી તૈયાર કરવા માટે તબક્કા-III માં મેળવેલા ગુણમાં ઉમેરવામાં આવશે. પસંદગી માટે અંતિમ મેરિટ લિસ્ટ તૈયાર કરવા માટે પ્રારંભિક પરીક્ષા (તબક્કો-I) માં મેળવેલા ગુણ ઉમેરવામાં આવશે નહીં. તબક્કો-II (મુખ્ય પરીક્ષા બંને ઉદ્દેશ્ય અને વર્ણનાત્મક કસોટીઓ) અને તબક્કો-III (જૂથ વ્યાયામ અને ઇન્ટરવ્યુ) માં ઉમેદવારો દ્વારા મેળવેલ ગુણ નીચે વિગતવાર પ્રમાણે 100 ગુણ સુધી સામાન્ય કરવામાં આવશે.

મહત્તમ ગુણ: 250 (મુખ્ય પરીક્ષા) + 50 (ગ્રુપ એક્સરસાઇઝ અને ઇન્ટરવ્યૂ) = 300 (કુલ)
સામાન્ય ગુણ: 75 (મુખ્ય પરીક્ષા) + 25 (જૂથ વ્યાયામ અને ઇન્ટરવ્યુ) = 100 (કુલ)

તબક્કા-II અને તબક્કો-III ના એકંદર (100માંથી) રૂપાંતરિત ગુણ મેળવ્યા પછી અંતિમ મેરિટ લિસ્ટ આવે છે. દરેક કેટેગરીમાં ટોચના મેરિટ રેન્કવાળા ઉમેદવારોમાંથી પસંદગી કરવામાં આવશે.

Powered by Blogger.