પીએમ કિસાન ।  પીએમ કિસાન યોજના । કિસાન સન્માન નિધિ યોજના નવી ખેડૂત નોંધણી | PM Kisan

પીએમ કિસાન (PM kisan) નિધિ યોજના નાના ખેડુતો માટે ખેડુત સહાય યોજના 6000 લાભકારી યોજનાસે. જેમાં નવી ખેડૂત નોંધણી તમે ઓનલાઇન ઘરે બેઠા કરી શકશો અને પીએમ કિસાન (PM kisan) યોજના નો લાભ લઇ શકો છો.


યોજનાનો લાભ:

પીએમ કિસાન ( PM Kisan ) યોજના અંતર્ગત, 2 હેક્ટર સુધીના કુલ ખેતીલાયક ખેડૂત પરિવારોને દર ચાર મહિને ત્રણ સમાન હપ્તામાં ચૂકવવાપાત્ર કુટુંબ દીઠ વાર્ષિક રૂ. 6000 નો લાભ આપવામાં આવશે. ખેડુત સહાય યોજના 6000.

 

લાભ લેવા માટે લાયક :

2 હેકટર સુધીની ખેતીલાયક જમીન ધરાવતા તમામ જમીનધારક ખેડૂત પરિવારો, જેમના નામ 01.02.2019 ના રોજ રાજ્યો / કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશના ભૂમિ રેકોર્ડમાં આવે છે, તેઓ પીએમ કિસાન યોજના હેઠળ લાભ મેળવવા માટે પાત્ર છે. જો કે, આમાંથી, નીચેના લાભો મેળવવા માટે અયોગ્ય છે:

(ક) બધા સંસ્થાકીય જમીન ધારકો; અને


(બી) ખેડૂત પરિવારો જેમાં તેના એક અથવા વધુ સભ્યો નીચેની કેટેગરીમાં છે: -


1. બંધારણીય પદના ભૂતપૂર્વ અને વર્તમાન ધારકો.


૨. પૂર્વ અને હાલના મંત્રીઓ / રાજ્ય પ્રધાનો અને લોકસભા / રાજ્યસભા / રાજ્ય વિધાનસભાઓ / રાજ્ય વિધાન પરિષદના ભૂતપૂર્વ / વર્તમાન સભ્યો, મહાનગરપાલિકાઓના ભૂતપૂર્વ અને વર્તમાન મેયર, જિલ્લા પંચાયતના પૂર્વ અને વર્તમાન અધ્યક્ષો.


3. બધા સેવા આપતા અથવા નિવૃત અધિકારીઓ અને સેન્ટ્રલ / રાજ્ય સરકાર મંત્રાલયો કર્મચારીઓ / કચેરીઓ / વિભાગો અને તેના ક્ષેત્ર એકમો કેન્દ્ર અથવા રાજ્ય PSEs અને જોડાયેલ કચેરીઓ / સરકારના હેઠળ સ્વાયત્ત સંસ્થાઓ તેમજ સ્થાનિક સંસ્થાઓ (બાકાત મલ્ટી કામકરતી સ્ટાફ નિયમિત કર્મચારીઓ / વર્ગ IV / ગ્રુપ ડી કર્મચારીઓ).


4. બધા superannuated / નિવૃત્ત પેન્શનર્સને જેની માસિક પેન્શન રૂ .10,000 / -OR વધુ (બાકાત મલ્ટી કામકરતી સ્ટાફ / વર્ગ IV / ગ્રુપ ડી કર્મચારીઓ).


 5. બધા વ્યક્તિઓ જેમને છેલ્લા આકારણી વર્ષે આવકવેરા પેટે ચૂકવ્યો હતો.


 6. ડોકટરો, એન્જિનિયર્સ, વકીલો, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ, અને આર્કિટેક્ટ્સ જેવા વ્યવસાયિકો જે વ્યવસાયિક સંસ્થાઓ સાથે નોંધાયેલા છે અને વ્યવહાર હાથ ધરીને વ્યવસાય ચલાવે છે તેવો પીએમ કિસાન ( PM Kisan ) યોજના નો લાભ લેવા પાત્ર નથી.


✤ પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજનામાં નવી નોંધણી કેવી રીતે કરવી


પીએમ-કિસાન સન્માન નિધિ વેબસાઇટ https://pmkisan.gov.in/ કૃષિ, સહકાર અને ખેડૂત કલ્યાણ વિભાગની મુલાકાત લો.


➥ વેબસાઇટ પેજ ખોલો.

 તમે "ફાર્મર્સ કોર્નર(Farmers Corner)" હેઠળ વિકલ્પો જોશો.

  👉 નવી ખેડૂત નોંધણી(New Farmer Registration).

  👉 આધાર નિષ્ફળતા રેકોર્ડ્સ સંપાદિત કરો(Edit Aadhar Failure Records).

  👉 લાભ મેળવનાર વ્યક્તિની સ્થિતિ(Beneficiary Status).

  👉 લાભ મેળવનાર વ્યક્તિની સૂચિ(Beneficiary List).

  હવે "નવું ખેડૂત નોંધણી(New Farmer Registration)" પસંદ કરો.


 નવું પેજ ખુલશે.

  આધાર નંબર દાખલ કરો અને છબી ટેક્સ્ટ કોડ દાખલ કરો.

  ચાલુ રાખવા માટે "અહીં ક્લિક કરો(Continue)" પસંદ કરો.

  હવે આપેલ વિગતો સાથે નવું પૃષ્ઠ રેકોર્ડ ખોલો, શું તમે પીએમ-કિસાન પોર્ટલ પર નોંધણી કરવા માંગો છો?

 કોઈપણ "ગ્રામીણ ખેડૂત નોંધણી(Rural Farmer registration)" અથવા "શહેરી ખેડૂત નોંધણી(Urban Farmer registration)" પસંદ કરો.


નોંધ: ગ્રામ્ય ખેડૂત માટે ગ્રામીણ ખેડૂત નોંધણી અને શહેરી ખેડૂત માટે શહેરી ખેડૂત નોંધણી લાગુ પડસે.


➥ "હા(YES)" વિકલ્પ પસંદ કરો.


ત્યાર બાદ નવી નોંધણી માટેનુુ ફોર્મ ખુલશે.

  ખેડૂતની વ્યક્તિગત વિગતો-ફરજિયાત પરિમાણો દાખલ કરો.

 રાજ્ય, જિલ્લા, પેટા-જિલ્લા, બ્લોક, ગામ પસંદ કરો.

 ખેડૂતનું નામ, લિંગ, કેટેગરી, ખેડૂતનો પ્રકાર, ઓળખનો પુરાવો દાખલ કરો.

 બેંકની વિગત દાખલ કરો આઈએફએસસી(IFSC) કોડ, બેંકનું નામ, એકાઉન્ટ નંબર.

 મોબાઇલ નંબર, જન્મ તારીખ, દાખલ કરો.

 માલિકીની સિંગલ અને સંયુક્ત પસંદ કરો.


➥ સ્વ-ઘોષણા ફોર્મ પસંદ કરો.

  બધી વિગતો ભરો અને "સાચવો(SAVE)" વિકલ્પ પસંદ કરો.


પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજના લાભકારી સૂચિ(List) તપાસવા અહીં ક્લિક કરો.


પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજના લાભકારી સ્થિતિ(Status) તપાસવા અહીં ક્લિક કરો.


પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજનામાં આધાર અપડેટ રેકોર્ડ્સ સુધારો કરવા અહીં ક્લિક કરો.
Powered by Blogger.