પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજના પ્રધાનમંત્રી કિસાન યોજના લિસ્ટ ( Beneficiary List) | લાભાર્થી સ્થિતિ(Beneficiary Status) | આધાર રેકોર્ડ્સ સુધારો કરવા

પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના તમારા મોબાઇલ ફોન પર પીએમ કિસાન લાભકર્તાની સ્થિતિ, લાભકર્તાની સૂચિ અને આધાર રેકોર્ડ્સને સુધારો ઓનલાઇન કરો.

યોજના અંતર્ગત, 2 હેકટર સુધીના કુલ ખેતીલાયક ખેડૂત પરિવારોને દર ચાર મહિને, ત્રણ સમાન હપ્તામાં ચૂકવવાપાત્ર કુટુંબ દીઠ વાર્ષિક ખેડુત સહાય યોજના રૂ .6000 નો લાભ આપવામાં આવશે.

પીએમ કિસાન યોજના । pm kisan yojana gujarat ma status list and aadhaar edit✤ કેવી રીતે પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજનામાં પ્રધાનમંત્રી કિસાન યોજના લિસ્ટ તપાસ કરવી | PM Kisan Beneficiary List :

પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ વેબસાઇટની મુલાકાત લો  https://pmkisan.gov.in/  કૃષિ, સહકાર અને ખેડૂત કલ્યાણ વિભાગ.

PM kisan

 વેબસાઇટ પેજ ખોલો

  તમે "ફાર્મર્સ કોર્નર(Farmers Corner)" હેઠળ વિકલ્પો જોશો.

  ➢ નવી ખેડૂત નોંધણી(New Farmer registration)

  ➢  લાભાર્થી સ્થિતિ(Beneficiary Status)

  ➢  લાભાર્થી યાદી (Beneficiary List)

   ➢ આધાર નિષ્ફળતા રેકોર્ડ્સ સંપાદિત કરો(Edit Aadhar Failure)

  "લાભાર્થી સ્થિતિ(Beneficiary Status)" પસંદ કરો

Beneficiary status

👉👉 કિસાન લાભાર્થીની સ્થિતિ તપાસવા >>> અહીં ક્લિક કરો


 નવું પૃષ્ઠ ખોલો

  લાભકારી સ્થિતિના પ્રકારોને 3 રીતે જુઓ

  આધાર નંબર દાખલ કરો અથવા ..

   એકાઉન્ટ નંબર દાખલ કરો અથવા.

  ↪  મોબાઇલ નંબર દાખલ કરો.

  "ડેટા મેળવો(Get Data)" ક્લિક કરો
✤ પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજના લાભાર્થી યાદી તપાસો | PM kisan Beneficiary List :

➠ પીએમ-કિસાન સન્માન નિધિ વેબસાઇટ હોમ પેજ ખોલો.

➠ "લાભાર્થી યાદી(Beneficiary List)" પસંદ કરો. 

PM kisan Beneficiary List


➠ ઓપન લાભાર્થી યાદી ( PM kisan Beneficiary List) વિન્ડો.


PM kisan Beneficiary List

👉👉👉 લાભકર્તાની સૂચિ તપાસવા >>> અહીં ક્લિક કરો.


➠ રાજ્ય નામ પસંદ કરો

➠ જિલ્લાનું નામ પસંદ કરો

 ઉપ-જિલ્લા પસંદ કરો

  બ્લોક પસંદ કરો

 ગામનું નામ દાખલ કરો

➠ "Get Report" ક્લિક કરો


✤  આધાર નિષ્ફળતાના રેકોર્ડ્સને સંપાદિત કરો અથવા કિસાન સન્માન નિધિ યોજનામાં આધાર રેકોર્ડ અપડેટ કરો | PM kisan Edit aadhaar Detail


➠ પીએમ-કિસાન સન્માન નિધિ વેબસાઇટ હોમ પેજ ખોલો

 "આધાર નિષ્ફળતા રેકોર્ડ(Edit aadhaar Details)" વિકલ્પ પસંદ કરો.

Edit aadhaar Details


👉👉👉આધારને અપડેટ કરવા અહીં >>> ક્લિક કરો.


➠ "આધાર વિગતો સંપાદિત કરો" વિંડો ખોલો.

  આધાર નંબર દાખલ કરો અને છબી ટેક્સ્ટ દાખલ કરો.

 "શોધ(Search)" પર ક્લિક કરો.

  આધાર સેવ વિગતો પોર્ટલ પર ખુલશે.

  આધાર વિગતો પર સાચા લાભકર્તાનું નામ તપાસો અને અપડેટ કરો.


અન્ય ખેડુત યોજના  : બાગાયતી ખેતી યોજના


✤ પ્રધાનમંત્રી કિસાન માન ધન યોજના (પીએમ-કેએમવાય)

1. યોજના:

ભારત સરકારે સ્વૈચ્છિક અને ફાળો આપતી પેન્શન તરીકે, દેશમાં નાના અને સીમાંત ખેડૂત (એસએમએફ) ધરાવતા તમામ જમીન માટે વૃદ્ધાવસ્થા પેન્શન યોજના શરૂ કરી છે. 18 થી 40 વર્ષની પ્રવેશ વય જૂથ માટેની યોજના. આ યોજના 9 મી August, 2019 થી લાગુ છે.


2. ઉદ્દેશ્ય અને લાભો:

સરકાર દ્વારા ખેડુતો માટે આવક અને ભાવ સહાય માટે અનેક હસ્તક્ષેપો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, વૃદ્ધાવસ્થાના પરિણામે ઘણા લોકોની આજીવિકા ખોઈ શકે છે, તેથી ખેડૂતો માટે સામાજિક સુરક્ષા જાળવવાની જરૂર છે. ખેતી માટે ક્ષેત્રોમાં સખત મહેનતની જરૂર હોય છે જે વૃદ્ધાવસ્થામાં મુશ્કેલ બને છે. નાના અને સીમાંત ખેડુતોની વૃદ્ધાવસ્થા માટે ઓછામાં ઓછી અથવા બચત ન હોવાને કારણે સમસ્યા વધુ વકરી છે. પ્રધાનમંત્રી કિસાન માન-ધન યોજના (પીએમ-કેએમવાય) રૂ. 3000 / - નાના અને સીમાંત ખેડુતો (એસ.એમ.એફ.) ની 60 વર્ષ વયની પુરૂષ હોય કે નર અથવા સ્ત્રી, તે તમામ જમીનને. બાકાત માપદંડ (આ માર્ગદર્શિકાના પેરા 5 માં વ્યાખ્યાયિત કર્યા મુજબ) ના કાર્યક્ષેત્રમાં આવતા ખેડૂત, તેમ છતાં, લાભ માટે પાત્ર નથી. આ યોજનાઓના સબ્સ્ક્રાઇબર્સને પ્રાપ્ત થતી મુખ્ય સુવિધાઓ અને અન્ય પરિણામલક્ષી લાભો આ માર્ગદર્શિકામાં વધુ વિગતવાર છે.

3. વ્યાખ્યાઓ:

⇒ "લાભ" નો અર્થ ગ્રાહક અને તેની / તેણીના મૃત્યુના કિસ્સામાં તેના / તેણીના જીવનસાથી રહેશે;


⇒ "ફાળો" નો અર્થ એ છે કે આ યોજના સાથે જોડાયેલા ફાળો ચાર્ટમાં ઉલ્લેખિત રકમ સરકાર દ્વારા સમયાંતરે ફેરફાર કરવામાં આવે છે, જે યોજનાના પાત્ર ગ્રાહક દ્વારા માસિક અથવા સમયાંતરે ચૂકવવાપાત્ર હોય;


⇒  "સીએસસી" નો અર્થ "કોમન સર્વિસ સેન્ટર ઇ-ગવર્નન્સ સર્વિસીસ ઈન્ડિયા લિમિટેડ - વિશેષ હેતુ વાહન" ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને ઇન્ફર્મેશન ટેક્નોલ .જી (મીટવાય) મંત્રાલય દ્વારા પ્રમોટ કરનારી એક કંપની છે.


⇒ યોજનાના સંબંધમાં “અસરકારક તારીખ” નો અર્થ એ છે કે તે તારીખથી આ યોજના અસરકારક / પ્રારંભ થાય છે એટલે કે 9 મી Augustગસ્ટ, 2019;


⇒ "નોંધણી એજન્સી" અથવા "નોંધણી એજન્સી" નો અર્થ એ છે કે સરકાર દ્વારા ગ્રાહકોની નોંધણી માટે પસંદ કરેલ એજન્સી. હાલમાં, સીએસસી-એસપીવી અને રાજ્ય નોડલ અધિકારીઓ (એસએનઓ) અથવા તેમના દ્વારા પસંદ કરેલ / નામાંકિત એજન્સી નોંધણી કરનાર એજન્સી છે.


⇒ “પ્રવેશ તારીખ” નો અર્થ એ. મૂળ સબ્સ્ક્રાઇબર્સના સંબંધમાં અસરકારક તારીખ; અને બી. અસરકારક તારીખ પછી યોજનામાં દાખલ થયેલા નવા ગ્રાહકોના સંબંધમાં, તેમની જોડાવાની તારીખ;


⇒  "પાત્ર ગ્રાહક" નો અર્થ એ છે કે એક નાનો અને સીમાંત ખેડૂત, જે આ યોજનામાં જોડાવા માટે પાત્ર છે;


⇒ "કુટુંબ" નો અર્થ છે, -


 (i) પત્ની, પુરુષ લાયક ગ્રાહકના કિસ્સામાં;


 (ii) પતિ, સ્ત્રી પાત્ર ગ્રાહકના કિસ્સામાં;


⇒ “સરકાર” અથવા “કેન્દ્ર સરકાર” અથવા “મંત્રાલય” અથવા “વિભાગ” નો અર્થ “કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલય, કૃષિ વિભાગ, સહકાર અને ખેડૂત કલ્યાણ વિભાગ” દ્વારા થાય છે;


⇒ "એલઆઈસી" અથવા "કોર્પોરેશન" નો અર્થ "જીવન વીમા નિગમ", જીવન વીમા નિગમ અધિનિયમ, 1956 દ્વારા સ્થાપિત વૈધાનિક કોર્પોરેશન છે;


⇒ "મેચિંગ ફાળો" નો અર્થ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ભંડોળમાં ચૂકવવાપાત્ર પાત્ર ગ્રાહક દ્વારા ફાળવવામાં આવેલ સમાન રકમ;


⇒ "સામાન્ય પ્રાપ્તિ તારીખ" અથવા "વેસ્ટિંગ ડેટ" નો અર્થ દરેક ગ્રાહકની તારીખમાં તે / તેણીએ 60 વર્ષની વય પૂર્ણ કરે તે તારીખના સંદર્ભમાં હોવી જોઈએ;


⇒ "પેન્શન" નો અર્થ પાત્ર ગ્રાહક અથવા તેના / તેણીનાં જીવનસાથીને આ યોજના હેઠળ પેન્શન તરીકે ચૂકવાતી ચોક્કસ માસિક રકમ.


⇒ "પેન્શન ફંડ" અથવા "ફંડ" નો અર્થ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા બનાવવામાં આવેલ અને ભારતના એલ.આઈ.સી દ્વારા સંચાલિત ભંડોળ છે જેમાં ગ્રાહકો દ્વારા કરવામાં આવેલ યોગદાન અને સરકાર દ્વારા મેળ ખાતા યોગદાન જમા કરવામાં આવશે. સરકારનું પૂલ ખાતું, સબસ્ક્રાઇબરના વ્યક્તિગત ખાતા સાથે (ત્યારબાદ "એસઆઈએ" તરીકે ઓળખાય છે) યોજના હેઠળ પેન્શન ફંડની રચના કરશે.


⇒ “પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના” અથવા “પીએમ-કિસાન” નો અર્થ એ છે કે ડીએસીવી અને એફડબ્લ્યુ દ્વારા સંચાલિત સેન્ટ્રલ સેક્ટર યોજના, જે ખેડૂતોને સીધી આવક સહાય પૂરી પાડે છે.


⇒ “નાના અને સીમાંત ખેડૂત” અથવા “એસ.એમ.એફ.” એટલે ખેડૂત જે સંબંધિત રાજ્ય / યુ.ટી.ના જમીનના રેકોર્ડ મુજબ 2 હેક્ટર સુધીની ખેતીલાયક જમીન ધરાવે છે.


⇒ “પ્રાયોજક બેંક” એટલે યોજના હેઠળ બેન્કિંગ સેવાઓ પૂરી પાડવા માટે કોર્પોરેશન દ્વારા હાલમાં નામાંકિત બેંક, હાલમાં આઈડીબીઆઈ બેંક.


⇒ “રાજ્ય નોડલ અધિકારીઓ” અથવા “એસ.એન.ઓ.” એટલે રાજ્ય / કેન્દ્રશાસિત રાજ્ય સરકારોના અધિકારીઓ કે જેઓ વડા પ્રધાન કિસાન સન્માન નિધિ (પીએમ-કિસાન) યોજના અંતર્ગત એસ.એમ.એફ. સહિતના ખેડૂતોની સૂચિ તૈયાર કરવા માટે જવાબદાર છે.


⇒ “સબસ્ક્રાઇબર” નો અર્થ એ છે કે એક નાનો અને સીમાંત ખેડૂત, જે આ યોજનામાં જોડાયો છે, અને તેના જીવનસાથી / તેના મૃત્યુના કિસ્સામાં;


Powered by Blogger.