ડોમિસાઈલ સર્ટિફિકેટ | Domicile Certificate Gujarat Online


ડોમિસાઈલ સર્ટિફિકેટ એટલે છુ ?

ડોમીસાઈલ સર્ટીફીકેટ એ વિદ્યાર્થીઓ માટેનો દાખલો છે.

ડોમિસાઈલ સર્ટિફિકેટ (Domicile Certificate) નો અર્થ એ છે કે તમે ગુજરાતના વતની અથવા ગુજરાતી છો અને જ્યારે તમે ગુજરાતની કોઈપણ યુનિવર્સિટીમાં પ્રવેશ મેળવવા માંગો છો, ત્યારે અન્ય રાજ્યોના વિદ્યાર્થીઓ કરતાં તમારી પસંદગી પ્રથમ આવે છે તેનો પુરાવો.

ડોમિસાઈલ સર્ટિફિકેટ


જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ ડોમિસાઈલ સર્ટિફિકેટ માટે

➢ તલાટી અરજદારનો સામ-સામે જવાબ

➢  પંચનામું

➢  સોગંદનામું

➢  રહેઠાણ પુરાવા (ગ્રામ પંચાયત / મ્યુનિ. કરવેરા બિલ / લાઇટ બિલ / ટેલિફોન બિલ / વિ.  પૈકી એક.)

➢  રેશનકાર્ડ

➢  જન્મનો પુરાવો (શાળા છોડવાનું પ્રમાણપત્ર અને જન્મ પ્રમાણપત્ર)

➢  છેલ્લા 10 વર્ષના રહેઠાણ પુરાવા (અભ્યાસ / જોબ / મતદાર યાદી / પાનકાર્ડ / વિ.)

➢  ગુજરાત રાજ્યમાં સ્થાવર મિલકતનું પ્રમાણપત્ર

➢  ધોરણ 1 થી આજ સુધીના અભ્યાસના પુરાવા.

➢  જ્યારે તમારા પિતા / વાલી પાસે નોકરી, ધંધો, વ્યવસાય ક્યાં અને ક્યારથી છે તેનો દાખલો.

➢  સારી ચાલચલગતનો દાખલો.

➢ કોઈ ગુનામાં સંડોવાયેલા નથી તે અંગેનો તમારા વિસ્તારના પોલીસ સ્ટોશનનો દાખલો. (અસલમાંં રજુ કરવો)

 ઉપરોકત રજુ કરેલ દસ્તાવેજોની ખરાઈ માટે અસલ દસ્તાવેજોની માંગણી કર્યેથી રજુ કરવાના રહેશે.


અન્ય યોજનાઓ :  વિદેશમાં અભ્યાસ અર્થે નાણાકીય લોન યોજના


ડોમીસાઈલ સર્ટીફીકેટ અમલીકરણ કચેરી

સ્થાનિક મામલતદાર અથવા ગ્રામ તલાટી કચોરીડોમીસાઈલ સર્ટીફીકેટ ઓનલાઈન અરજી કરવા માટે લિંક


👉 ડોમિસાઈલ સર્ટિફિકેટ માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની રીત જાણવા અહીં ક્લિક કરો


👉 ડોમિસાઈલ સર્ટિફિકેટ ઓનલાઈન અરજી કરવા અહીં ક્લિક કરો


👉 ડોમીસાઈલ સર્ટીફીકેટ ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવા માટે લિંક


અન્ય યોજનાઓ : સરકારી યોજના ફોર્મ અને જરુરિ ફોર્મDomicile Certificate Online Application in Gujarat 


What is a domicile certificate Meaning ?


The domicile certificate is an example for students.

Domicile Certificate means that you are a native of Gujarat or Gujarati and when you want to get admission in any university in Gujarat, proof that your choice comes first than students from other states.

Required Document for Domicile Certificate Gujarat

➢ Face-to-face reply of Talati applicant

 Punchnamu

 Affidavit

 Evidence of Residence (Gram Panchayat / Muni. Tax Bill / Light Bill / Telephone Bill / ect. any One)

 Ration card

 Proof of Birth (School Leaving Certificate and Birth Certificate)

 Evidence of last 10 years (Study / Job / Voter List / PAN Card / V. any one)

 Certificate of immovable property in the state of Gujarat

 Evidence of study from standard 1 to date.

 Example of where and when your father / guardian has a job, business, occupation.

 Example of abstract movement.

➢ An example of a police station in your area not being involved in a crime. (Originally presented)

➢  Original documents have to be submitted on demand for authenticity of the documents submitted above.
Domicile Certificate Enforcement Office


Local Mamlatdar or Gram Talati Kacheri


Link to apply for domicile certificate online Apply


Other Important Linkphone kho jaye to kaise dhunde
Powered by Blogger.