પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજના હેઠળ રાજયના ૬૮. ૮૦ લાખ ગરીબ પરિવારોના ૩.૪૦ કરોડ લોકોને ઘઉં અને ચોખાનું વિતરણ

Noble Gujarat April 25, 2020
પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજના હેઠળ  રાજયના ૬૮.૮૦ લાખ ગરીબ પરિવારોના   ૩.૪૦ કરોડ લોકોને  ઘઉં અને ચોખાનું  વિતરણ ✤ NFSA(AAY+PHH)  પ...Read More

covid-19 સંબંધિત માહિતી માટે વન -સ્ટોપ સોલ્યુશન "Aarogya setu App" (આરોગ્ય સેતુ એપ )

Noble Gujarat April 18, 2020
    આરોગ્ય સેતુ એપ ✤ કોરોનાથી બચવાનો  રામબાણ ઈલાજ    covid-19 સંબંધિત માહિતી માટે વન-સ્ટોપ સોલ્યુશન "Aarogya  setu  App" ...Read More

ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ પ્રથમિક કસોટીઓ / મુખ્ય પરીક્ષા મોકૂફ રહેવા બાબત.

Noble Gujarat April 18, 2020
ગુજરાત જાહેર  સેવા આયોગ પ્રથમિક કસોટીઓ/મુખ્ય પરીક્ષા મોકૂફ રહેવા બાબત .      નોવેલ કોરોના વાયરસ (covid-19) ના અનુસંધાને લોક ડાઉન ની અવધ...Read More

તમારા રેશનકાર્ડ પર તમને મળવાપાત્ર જથ્થો જાણો

Noble Gujarat April 13, 2020
તમારા રેશનકાર્ડ પર તમને મળવાપાત્ર જથ્થો જાણો.   તમારો રેશનકાર્ડ નંબર નાખીને  મળવાપાત્ર જથ્થો જાણો      રેસનકાર્ડ મા મળવાપાત્ર જથ્થો જા...Read More

APL-1 રેશનકાર્ડ ધારકોને આજથી એપ્રિલ મહિનામાંં વિનામુલ્યે અન્ન વિતરણનો પ્રારંભ

Noble Gujarat April 13, 2020
APL-1 રેશનકાર્ડ ધારકોને આજથી એપ્રિલ મહિનામાંં વિનામુલ્યે અન્ન વિતરણનો પ્રારંભ   APL-1 રેશનકાર્ડ ધારકોને આજથી વિનામુલ્યે અન્ન વિતરણનો પ્...Read More
Powered by Blogger.