પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા બીમા યોજના। અકસ્માત સહાય યોજના ફોર્મ ।  પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા વીમા યોજના ફોર્મ | પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા વીમા યોજના pdf


ખેડૂત લક્ષી યોજનાઓ જેમાં પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા બીમા યોજના (પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા વીમા યોજના ) અને અકસ્માત સહાય યોજના ફોર્મ જૂથ વીમા યોજના માટે પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા વીમા યોજના pdf ફોર્મ ભરી સકાય છે. પ્રધાનમંત્રી વીમા યોજના માત્ર રૂ. 12 / વર્ષનું પ્રીમિયમ જેમાં રૂ 2 લાખ સહાય મળવા પાત્ર છે. પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા બીમા યોજના અને પોસ્ટ વીમા યોજના. પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા વીમા યોજના ફોર્મ । Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana Form pdf in Gujarat


પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા વીમા યોજના


પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા વીમા યોજના માહિતી 

➢ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ચલાવવામાં આવતી સામાજિક સુરક્ષા યોજનાઓમાં પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા વીમા યોજનાનો પણ સમાવેશ થાય છે.


➢ પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા વીમા યોજનામાં માત્ર રૂ.12 ના વાર્ષિક પ્રીમિયમ પર અકસ્માત સમયે રૂ. 2 લાખ સુધીનું વીમા કવચ આપવામાં આવે છે.


➢ આ રકમ ફક્ત તમારા લિંક કરેલ બેંક ખાતામાંથી જ કાપવામાં આવે છે.


➢ આ અંતર્ગત રજીસ્ટ્રેશનનો સમયગાળો 1લી જૂનથી 31મી મે સુધીનો છે. એટલે કે, તમે મે મહિનામાં પ્લાન રિન્યૂ કરી શકો છો (હાલમાં પ્લાન લઈ શકાય છે), પ્લાન એક વર્ષ માટે માન્ય છે અને દર વર્ષે રિન્યૂ કરાવવો પડે છે.


➢ 18 થી 70 વર્ષની વચ્ચેની કોઈપણ વ્યક્તિ જેની પાસે બેંક ખાતું હોવું જરૂરી છે તે પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા બીમા યોજનામાં ભાગ લઈ શકે છે.


અકસ્માત સહાય યોજના ફોર્મ કેવી રીતે ફાયદો થશે.


પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા વીમા યોજનામાં જોડાયા બાદ 2 લાખ રૂપિયા સુધીનું વીમા કવચ આપવામાં આવે છે.


અકસ્માતમાં મૃત્યુ પર આશ્રિતોને રૂ. 2 લાખ


• કાયમી અપંગતા પર આશ્રિતોને રૂ. 2 લાખ


• આંશિક વિકલાંગતા પર આશ્રિતોને રૂ. 1 લાખ


જરુરિ યોજના ફોર્મ =>> સરકારી યોજના ફોર્મ 


✦ PMSBY (પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા વીમા યોજના) માટે શું મહત્વનું છે?


➪ પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા બીમા યોજના માટે ઉંમર 18 થી 70 વર્ષની હોવી જોઈએ. આ યોજનાનો લાભ 70 વર્ષ પછી મળતો નથી.


➪ પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા બીમા યોજનાનો લાભ લેવા માટે, અરજદાર પાસે બેંક ખાતું હોવું આવશ્યક છે.


➪ પ્રીમિયમની રકમ સીધી બેંક ખાતામાંથી ડેબિટ થાય છે.


➪ જો ખાતામાં બેલેન્સ ન હોય, તો પોલિસી રદ કરવામાં આવશે, બેન્ક એકાઉન્ટ બંધ થવાના કિસ્સામાં પોલિસી સમાપ્ત થઈ જશે. જો તમારી પાસે એકથી વધુ બેંક ખાતા છે, તો ફક્ત એક બેંક ખાતાને આ યોજના સાથે લિંક કરી શકાય છે.
✦ કેવી રીતે નોંધણી કરવી પ્રધાનમંત્રી વીમા યોજના ?


તમે PMSBY પોલિસી માટે બેંકની કોઈપણ શાખામાં જઈને અરજી કરી શકો છો જ્યાં તમારું ખાતું હોય. આ યોજના સાથે જોડાયેલ ફોર્મમાંથી ડાઉનલોડ કરી શકાય છે અને બેંકમાં સબમિટ કરી શકાય છે. પ્રીમિયમ માટે, તમારે તેને બેંક સ્વરૂપમાં મંજૂર કરવું પડશે કે પ્રીમિયમની રકમ ફક્ત તમારા ખાતામાંથી જ કાપવામાં આવશે.


બેંક મિત્રો પણ ઘરે ઘરે PMSBY પહોંચાડી રહ્યા છે. આ માટે વીમા એજન્ટનો પણ સંપર્ક કરી શકાય છે.


સરકારી વીમા કંપનીઓ અને ઘણી ખાનગી વીમા કંપનીઓ પણ આ યોજનાનું વેચાણ કરે છે.


 ખેડુત સહાય યોજનાઓ :

✦ પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા વીમા યોજના ફોર્મ

👉 પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા બીમા યોજના  ફોર્મ pdf download >>> અહિયા પર ક્લિક કરો 


પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા વીમા યોજના ફોર્મ✱ Pradhan Mantri Suraksha Vima Yojana - Only Rs. 12 / year premium. 

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana Form pdf in GujaratSocial security schemes run by the central government also include the Prime Minister's Security Insurance Scheme.


In this insurance plan, at an annual premium of only Rs. 12, insurance cover is given up to Rs. 2 lakhs at the time of accident.


This amount is deducted from your linked bank account only.


Under this, the registration period is from 1st June to 31st May. That is, you can renew the plan in the month of May (currently the plan can be taken), the plan is valid for one year and has to be renewed every year.


Anyone between the ages of 18 and 70 who is required to have a bank account can participate.


✦ How to benefit Pradhan Mantri Suraksha Vima Yojana.


Insurance cover up to Rs 2 lakh is provided after joining Pradhan Mantri Suraksha Vima Yojana.


Rs 2 lakh to dependents on death in accident


Rs 2 lakh to dependents on permanent disability


An amount of Rs. 1 lakh to the dependents on partial disability


✦ What is important for PMSBY (Pradhan Mantri Suraksha Vima Yojana)?


The age for this scheme should be 18 to 70 years. The benefit of this scheme is not available after 70 years.


To avail this scheme, the applicant must have a bank account.


The premium amount is debited directly from the bank account.


If there is no balance in the account, the policy will be canceled, the policy will expire in case of bank account closure. If you have more than one bank account, only one bank account can be linked to this scheme.

Pradhan Mantri Suraksha Vima Yojana


✦ How to register Pradhan Mantri Suraksha Vima Yojana?


You can apply for PMSBY policy by visiting any branch of the bank where you have an account. This can be downloaded from the form attached to the scheme and submitted to the bank. For premium, you have to approve it in bank form that the premium amount will be deducted from your account only.


Bank friends are also delivering PMSBY at home. An insurance agent can also be contacted for this.


Government insurers and many private insurers also sell the scheme.


Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana Form pdf in Gujarat


Powered by Blogger.