સમાજ સુરક્ષા ખાતાની જીલ્લા કક્ષાની કચેરીઓ

Noble Gujarat December 24, 2021
સમાજ સુરક્ષા વિભાગ। સમાજ સુરક્ષા ખાતુ। સમાજ કલ્યાણ કચેરી। samaj suraksha khatu સમાજ સુરક્ષા ખાતા (Samaj Suraksha Khatu) ની જીલ્લા કક્ષાની કચ...Read More

SBI Recruitment and Syllabus

Noble Gujarat December 16, 2021
 SBI - State Bank of India સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા માં ભરતી | SBI નોકરી નો અભ્યાસક્રમ | SBI Jobs syllabus સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI) State Ba...Read More

ગ્રામ પંચાયત ચુંટણી - સરપંચ ચૂંટણી 2021

Noble Gujarat December 09, 2021
ગુજરાત - ગ્રામ પંચાયત ચુંટણી 2021 | સરપંચ ચૂંટણી 2021 | સરપંચ ઉમદેવારનુ લિસ્ટ | ગ્રામ પંચાયત મતદાર યાદી તમારા ગામમા સરપંચ અને કયા વોર્ડમા કય...Read More

કોલ્ડ સ્ટોરેજ (બાંધકામ, વિસ્તરણ અને આધુનિકીકરણ)

Noble Gujarat December 08, 2021
 કોલ્ડ સ્ટોરેજ (બાંધકામ, વિસ્તરણ અને આધુનિકીકરણ) માલ સમાન સંગ્રહાલય | આઇ ખેડૂત પોર્ટલ | ખેડૂત લક્ષી યોજના | ગોડાઉન યોજના આઇ ખેડૂત પોર્ટલ ઉપર...Read More

નાના વેચાણકારોને મફત છત્રી યોજના

Noble Gujarat December 08, 2021
 વિનામૂલ્યે છત્રી/શેડ કવર આપવા માટે સહાય યોજના । મફત છત્રી યોજના | ફેરિયા યોજના |  શાકભાજી વાળા યોજના | ફળ માટે યોજના  ફળો અને શાકભાજીના બગા...Read More

શૈક્ષણિક વર્ષ 2021-22 માં ધોરણ 9 થી 12ની પરીક્ષા પદ્ધતિમાં ફેરફાર

Noble Gujarat December 02, 2021
 શૈક્ષણિક વર્ષ 2021-22 માં ધોરણ 9 થી 12ની પરીક્ષા પદ્ધતિમાં ફેરફાર કરવા બાબત |  ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્...Read More

How to Apply for GTU Convocation Certificate

Noble Gujarat November 23, 2021
 GTU Convocation  Certificate  | How to Apply for gtu Convocation | GTU Convocation Apply Online | GTU કોન્વોકેશન ડિગ્રી/ડિપ્લોમા, M.Phil અન...Read More

પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા વીમા યોજના માત્ર રૂ. 12

Noble Gujarat November 22, 2021
પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા બીમા યોજના।  અકસ્માત સહાય યોજના ફોર્મ ।  પ્રધાનમંત્રી  સુરક્ષા  વીમા યોજના ફોર્મ | પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા વીમા યોજના pdf ...Read More

Free Urban Wi-Fi Gujarat Login

Noble Gujarat November 14, 2021
Urban Wi-fi Gujarat Login | Urban Wi-fi Networks | gtpl urban wifi | Free Wi-fi Project Gujarat વિજ્ઞાન અને પ્રૌધોગિક વિભાગ - ગુજરાત સરકાર દ...Read More

ખેતી માટે અંદર ગ્રાઉન્ડ પાઇપલાઈન અને ખુલ્લી પાઇપલાઇન યોજના

Noble Gujarat November 08, 2021
અંદર ગ્રાઉન્ડ પાઇપલાઈન। ખુલ્લી પાઇપલાઇન યોજના। અન્ડર ગ્રાઉન્ડ પાઇપ લાઇન પી.વી.સી. માટે સહાય। ખેડૂત સહાય યોજના  ખેડૂત સહાય યોજના જેમાં ખેડૂત ...Read More

ઈ શ્રમ યોજના અને ઈ શ્રમ કાર્ડ ના ફાયદા

Noble Gujarat November 02, 2021
 ઈ-શ્રમ કાર્ડ બનાવડાવો અને મેળવો બે લાખ રૂપિયાનો મફત વીમો । ઈ  શ્રમ યોજના । શ્રમયોગી કાર્ડ યોજના શ્રમયોગી કાર્ડ યોજના જેમા ઈ શ્રમ કાર્ડ ના ફ...Read More

પોલીસ લોકરક્ષક અને PSI ભરતી અંતર્ગત જરૂરી સૂચના

Noble Gujarat October 30, 2021
 પોલીસ  લોકરક્ષક અને PSI ભરતી અંતર્ગત જરૂરી સૂચના |  ગુજરાત પોલીસ ભરતી માહિતી   ગુજરાત પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2021 માં 10459 પોસ્ટની ભરતી ...Read More

પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2021 અને કોન્સ્ટેબલ અભ્યાસક્રમ

Noble Gujarat October 25, 2021
 પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2021 । પોલીસ કોન્સ્ટેબલ અભ્યાસક્રમ । પોલીસ ભરતી ની જાહેરાત | Gujarat Police Bharti ગુજરાત પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2021 ...Read More

ગુજરાત હોમગાર્ડ ભરતી 2021

Noble Gujarat October 25, 2021
 ગુજરાત હોમગાર્ડ ભરતી 2021 । 6752 હોમગાર્ડ સભ્યોની ભરતી  ગુજરાત પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ ગુજરાત હોમગાર્ડ ભરતી 2021 ગુજરાત રાજ્યમાં  6,752 માનદ હોમ...Read More

ઇલેક્ટ્રિક મોટર અને સબમર્સીબલ પમ્પસેટ ખરીદવા ખેડૂત સહાય યોજના

Noble Gujarat October 25, 2021
 ઘટક ઇલેક્ટ્રિક મોટર અને સબમર્સીબલ પમ્પસેટ ખરીદવા ખેડૂત યોજના । ખેડૂત સાધન સહાય યોજના ખેડૂત યોજના જેમા ખેડૂત સાધન સહાય યોજના માં ખેડૂત ના ઓજ...Read More

કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના ફોર્મ pdf

Noble Gujarat October 18, 2021
  કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના online |  કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના ફોર્મ pdf      દીકરી માટે યોજના જેમા કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના અને કુંવરબાઈન...Read More

કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ ઓનલાઇન અરજી। કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ યોજના ફોર્મ

Noble Gujarat October 13, 2021
 કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ ઓનલાઇન અરજી। કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ યોજના ફોર્મ । ખેડૂત ક્રેડિટ કાર્ડ  ખેડૂત યોજનાઓ જેમા કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ યોજના માટે કિ...Read More

ખેડૂત સાધન સહાય યોજના અને ખેતી યોજના

Noble Gujarat October 02, 2021
ખેડૂત સાધન સહાય યોજના । ખેતી ના ઓજારો અને ખેતીના સાધનો માટે ખેતી યોજના । ખેતી સહાય આઇ ખેડૂત સહાય યોજના અને ખેડૂત સાધન સહાય યોજના જેમા ખેડૂત ...Read More

ટ્રેક્ટર સહાય યોજના - ટ્રેક્ટર સબસીડી -Tractor Sahay Yojana

Noble Gujarat September 28, 2021
 ટ્રેક્ટર સહાય યોજના। ટ્રેક્ટર ની સબસીડી । ખેડૂત સાધન સહાય યોજના। કિસાન સબસીડી યોજના | Tractor Sahay Yojana ખેડૂત સાધન સહાય યોજના જેમાં ટ્રે...Read More

આઈ ખેડૂત પાવર થ્રેશર સહાય યોજના : ખેડૂત લક્ષી યોજના

Noble Gujarat September 28, 2021
 પાવર થ્રેશર સહાય। આઈ ખેડૂત પોર્ટલ યોજના। ખેડૂત લક્ષી યોજના। સબસીડી યોજના  આઈ ખેડૂત યોજના જેમાં વિવિધ ખેડૂત યોજનાઓ માં ખેડૂત સાધન સહાય યોજના...Read More

ખેડુત રોટાવેટર સહાય યોજના। આઇ ખેડુત સાધન સહાય યોજના

Noble Gujarat September 23, 2021
 ખેડુત રોટાવેટર સહાય યોજના । આઇ ખેડુત યોજના । ખેડૂત સહાય યોજના । ખેડૂત લક્ષી યોજના | ખેડૂત સાધન સહાય યોજના આઈ ખેડૂત યોજના જેમા ખેડૂત સાધન સહ...Read More

GPSC Recruitment 2021-22 | GPSC Vacancy 2021 - 22

Noble Gujarat September 23, 2021
 GPSC Recruitment 2021 -22 | GPSC Vacancy 2021 - 22 GPSC દ્વારા નાયબ કલેક્ટર/નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી,  નાયબ પોલીસ અધિક્ષક ( Dy.S.P.) ,  જિ...Read More

અકસ્માતે પશુ મૃત્યુ વળતર યોજના | પશુ સહાય યોજના

Noble Gujarat September 18, 2021
અકસ્માતે પશુ મૃત્યુ વળતર(સહાય) ચુકવણી યોજના ।  પશુપાલન યોજના । પશુ સહાય યોજના | Pasupalan Yojna પશુપાલનની યોજનાઓ મા પશુપાલન લોન યોજના જેમા અ...Read More

12 દુધાળા પશુ યોજના : પશુપાલન લોન યોજના

Noble Gujarat September 12, 2021
 પશુપાલન યોજના ફોર્મ । પશુપાલન લોન અરજી । 12 દુધાળા પશુ યોજના । કેટલ શેડ યોજના । આઈ ખેડૂત પશુપાલન યોજના પશુપાલનની યોજનાઓ મા પશુપાલન લોન યોજન...Read More

દિવ્યાંગો માટે સંત સુરદાસ પેન્શન યોજના

Noble Gujarat September 04, 2021
 દિવ્યાંગો માટે સંત સુરદાસ પેન્શન યોજના | દિવ્યાંગ સહાય યોજના | દિવ્યાંગ યોજના | વિકલાંગ પેન્શન યોજના દિવ્યાંગ પેન્શન યોજના જેમાં દિવ્યાંગોન...Read More

દિવ્યાંગો માટે ઇલેક્ટ્રીક સ્કુટર ખરીદવાની યોજના

Noble Gujarat August 27, 2021
 દિવ્યાંગો માટે ઇલેક્ટ્રીક સ્કુટર ખરીદવાની યોજના । દિવ્યાંગ યોજના   દિવ્યાંગો માટે ઇલેક્ટ્રીક સ્કુટર ખરીદવાની યોજના જેમાં દિવ્યાંગોને ઇલેક્ટ...Read More

રાષ્ટ્રીય કુટુંબ સહાય યોજના ફોર્મ - સંકટ મોચન યોજના ફોર્મ pdf

Noble Gujarat August 25, 2021
 રાષ્ટ્રીય કુટુંબ સહાય યોજના ફોર્મ । સંકટ મોચન યોજના ફોર્મ pdf  । ગરીબ સહાય યોજના । મરણોતર સહાય યોજના ગરીબ સહાય યોજના જે રાષ્ટ્રીય કુટુંબ સહ...Read More

મુખ્યમંત્રી મહિલા ઉત્કર્ષ યોજના : મહિલા લોન

Noble Gujarat August 23, 2021
 મુખ્યમંત્રી મહિલા ઉત્કર્ષ યોજના (MMUY) । મહિલા ઉત્કર્ષ યોજના । મહિલા યોજના । મહિલા લોન મહિલાઓની યોજનાઓ મહિલા સશક્તિકરણ યોજના અને મહિલા સ્વર...Read More

ખેડુત યોજના ડ્રમ તેમજ બે પ્લાસ્ટિકના ટોકર(ટબ) માટે ની સહાય

Noble Gujarat August 18, 2021
ખેડુત યોજના । ખેડૂતો માટે ડ્રમ તેમજ બે પ્લાસ્ટિકના ટોકર(ટબ) માટે ની સહાય ।  ખેડુત લક્ષી યોજના ખેડુત યોજના જેમા ખેડૂતોને ડ્રમ તેમજ બહુહેતુક ઉ...Read More

પ્રધાનમંત્રી ફસલ વીમા યોજના । ફસલ બીમા યોજના

Noble Gujarat August 13, 2021
 પ્રધાનમંત્રી ફસલ વીમા યોજના । ફસલ બીમા યોજના । Fasal Bima Yojana Gujarat  ફસલ વીમા યોજના ખેડુત યોજના જેમાં પ્રધાનમંત્રી ફસલ વીમા યોજના માં ...Read More

બિન અનામત વર્ગ માટે સ્વરોજગાર લક્ષી યોજના

Noble Gujarat August 03, 2021
 બિન અનામત યોજના । સ્વરોજગાર લક્ષી યોજના | સ્વરોજગાર લોન  બિન અનામત યોજના જેમા વ્યવસાય માટે સ્વરોજગાર લોન આપવામાં આવે છે. સ્વરોજગાર યોજના અન...Read More

સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે તાલીમ સહાય યોજના । વિદ્યાર્થીઓ માટે સહાય યોજના

Noble Gujarat July 30, 2021
 સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે તાલીમ સહાય યોજના । વિદ્યાર્થીઓ માટે સહાય યોજના। સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી બિનઅનામત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ માટે સહાય...Read More

માનવ ગરિમા યોજના 2021-22 Online Apply - form

Noble Gujarat July 23, 2021
 માનવ ગરિમા યોજના 2021-22 ।    માનવ ગરિમા યોજના Online ફોર્મ માનવ ગરિમા યોજના 2021-22 અંતર્ગત  માનવ ગરિમા યોજના સહાય રૂપે કુલ 28 પ્રકારના વ્...Read More

વિદ્યાર્થી લોન । વિદ્યાર્થીઓ માટે સહાય યોજના

Noble Gujarat July 17, 2021
વિદ્યાર્થી લોન । વિદ્યાર્થીઓ માટે સહાય યોજના । શૈક્ષણિક લોન યોજના । એજ્યુકેશન લોન | લોન ફોર્મ વિદ્યાર્થીઓ માટે સહાય યોજના જેમા બિન અનામત વર્...Read More

EWS Certificate | EWS online Form Gujarat

Noble Gujarat July 08, 2021
 આર્થિક રીતે પછાત (EWS) હોવાનું પ્રમાણપત્ર | EWS Certificate | EWS online Form Gujarat | EWS Full Form આર્થિક રીતે પછાત પ્રમાણપત્ર (EWS Cert...Read More

વિધવા સહાય યોજના માહિતી : Vidhva sahay yojana

Noble Gujarat July 04, 2021
વિધવા સહાય યોજના માહિતી : Vidhva Sahay Yojana વિધવા સહાય યોજના ની માહિતી જેને વિધવા સહાય યોજના અથવા વિધવા પેન્શન યોજના અને ગંગા સ્વરૂપ યોજના...Read More

ચૂંટણી કાર્ડમાં સરનામું બદલવા અને મતદાર યાદી માંથી નામ કમી કરવા

Noble Gujarat June 29, 2021
 ચૂંટણી કાર્ડમાં સરનામું બદલવા અને મતદાર યાદી માંથી નામ કમી કરવા મતદાર યાદીમાં સંપૂર્ણ સરનામું સુધારવા માટે અને ચૂંટણી કાર્ડમાં (chutni card...Read More

પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના ફોર્મ : Pradhan Mantri Awas Yojana

Noble Gujarat June 25, 2021
  પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના ઓનલાઈન ફોર્મ । Pradhan Mantri Awas Yojana સરકારી મકાન યોજના અને પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના જેમા મકાન બાંધકામ બનાવવા સ...Read More

મતદાર યાદીમાંં નામ ઉમેરવા : Matdar Yadi New Name Add

Noble Gujarat June 19, 2021
 મતદાર યાદીમાંં નામ ઉમેરવા : Matdar Yadi New Name Add મતદાર યાદીમાંં નામ ઉમેરવા મતદાર યાદી સુધારણા કાર્યક્રમ અથવા મતદાર યાદીમાંં ઓનલાઈન (ચૂં...Read More
Powered by Blogger.